COSME ÇAĞRILAR

AB COSME Programı "Büyüma Amaçlı Özkaynak Desteği (Equity Facility For Growth - EFG)" ve "Kredi Garanti Dsteği (Loan Guarantee Facility - LGF)" Proje Teklif Çağrıları

Yayın için; Başlangıç Tarihi: 20 Mayıs 2015 Çarşamba - Bitiş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı


Kredi Garanti Desteği (Loan Guarantee Facility-LGF) Proje Teklif Çağrısı


Çağrının Kapsamı:


COSME Programı Kredi Garanti Desteği (Loan Guarantee Facility-LGF); Avrupa işletmelerinin büyüme, araştırma ve inovasyonunu destekleyen “Tek AB Kredi Finansman Aracı” açılımlarından biri olup Avrupa Yatırım Fonu tarafından yönetilen bir girişimdir.

“Tek AB Kredi Finansman Aracı” çerçevesinde; COSME programı altında yer alan Kredi Garanti Desteği (Loan Guarantee Facility-LGF) ve H2020 programı altında yer alan InnovFin KOBİ Garanti Desteği (InnovFin SME Guarantee Facility) Avrupa Yatırım Fonu (AYF) tarafından yönetilmektedir.

Kredi Garanti Desteği aracılığıyla Avrupa Yatırım Fonu, seçilecek finansal aracılara (ör: garanti kuruluşları, bankalar, leasing firmaları vb), KOBİ’lere daha fazla kredi ve leasing imkanı sunabilmelerine destek olmak amacıyla, KOBİ kredi finans portföylerinin menkul kıymetleştirilmesini de içerecek biçimde garantiler ve kontrgarantiler sunacaktır.

Riskin paylaşılmasıyla, COSME garantileri, geleneksel bankacılık sistemine erişimde zorluklar yaşayan birçok KOBİ’nin kredi finansmanına erişimini kolaylaştırarak finansal aracıların finansman sağlayacakları KOBİ sayısını arttırmalarına katkı sağlayacaktır.

Kredi Garanti Desteği daha önce 2007-2013 dönemini kapsayan Rekabetçilik ve İnovasyon Çerçeve Programı (CIP) altında Avrupa Yatırım Fonu tarafından uygulanmış olan KOBİ Garanti Desteği’nin (SME Guarantee Facility-SMEG) devamı niteliğindedir.


COSME Kredi Garanti Desteği Çağrısı altında Avrupa Yatırım Fonu’nun Finansal Aracısı Olabilecek Uygun Kuruluşlar:


İlgili mevzuat çerçevesinde Avrupa Birliği üye ülkelerinde ve COSME ile ilgili ülkelerde kurulmuş ve faaliyet gösteren KOBİ’lere kredi sunma veya leasing faaliyetlerinde bulunmaya yetkili finans veya kredi kuruluşları ve kredi fonları


İlgili mevzuat çerçevesinde Avrupa Birliği üye ülkelerinde ve COSME le ilgili ülkelerde kurulmuş ve faaliyet gösteren KOBİ’lere garanti sunmaya yetkili garanti kuruluşları, kredi veya finansman kuruluşları


*Detaylı uygunluk kriterleri için başvuru dokümanları incelenmelidir.


COSME Kredi Garanti Desteğinden Yararlanabilecek Firmalar:


Avrupa Birliği üye ülkelerinde ve COSME ile ilgili ülkelerde kurulmuş ve faaliyet gösteren KOBİ’ler COSME Kredi Garanti Desteğiden yararlanabilir. Desteklenen KOBİ’ler etik prensiplere uygun olamayan faaliyetler yürütmemeli veya Avrupa Yatırım Fonu tarafından kısıtlanan bir veya daha fazla sektöre odaklanmamalıdır. Kısıtlanan sektörlere http://www.eif.org/ news_centre/ publications/ 2010_Guidelines_for_ Restricted_Sectors.htm linkinden erişilebilir


COSME Kredi Garanti Desteği Çağrısına Başvuru Yöntemi:


Finansal Kuruluşlar İçin:


Uygun finansal kuruluşlar 30 Eylül 2020 tarihine kadar açık kalacak olan çağrıya aşağıda linkleri verilen başvuru dokümanlarını doldurarak başvuru yapabilir.


Niyet Beyanı Çağrısı

http://www.eif.org/ what_we_do/ guarantees/ single_eu_debt_instrument/ cosme-loan-facility-growth/ call/ cosme-lgf-call-for- expression-of-interest -final.pdf linkinden erişilebilir.


Ek I

http://www.eif.org /what_we_do/ guarantees/ single_eu_debt_instrument /cosme-loan-facility-growth /call/ Annex%20I- COSME%20COEI%20-%2 0final.pdf linkinden erişilebilir.


Ek II Kontrgaranti Ön Protokolü

http://www.eif.org/ what_we_do/ guarantees/ single_eu_debt_instrument/ cosme-loan-facility-growth/ call/ Annex%20II-% 20COSME%20COEI-Counter- guarantee%20Term %20Sheet%20-%20 final.pdf linkinden erişilebilir.


Ek III Garanti Ön Protokolü

http://www.eif.org/ what_we_do/ guarantees/ single_eu_debt_instrument/ cosme-loan-facility-growth/ call/ Annex%20III-%20COSME%20COEI -%20Guarantee%20Term% 20Sheet%20-%20 final.pdf linkinden erişilebilir.


Ek IV Menkul Kıymetleştirme Opsiyonu Ön Protokolü

http://www.eif.org/ what_we_do/guarantees/ single_eu_debt_instrument/ cosme-loan-facility-growth/call/ Annex%20IV-%20COSME%20COEI- Securitisation %20Option%20Term%20 Sheet-introduction %20-%20final.pdf linkinden erişilebilir.


KOBİ’ler için:


Kredi finansmanına ihtiyaç duyan ve halen hangi finansal aracıların Avrupa Yatırım Fonu ile işbirliği yaptığını öğrenmek isteyen KOBİ’ler http://www.eif.org/what_we_do/where/index.htm linkini ziyaret etmelidir. COSME altındaki finansal aracıların seçiminin halen devam ettiği göz önünde bulundurulmalıdır.


Farklı AB girişimleri tarafından sağlanan finansman olanakları konusunda bilgi edinmek için http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/ linki ziyaret edilmelidir.


Büyüme Amaçlı Özkaynak Desteği (Equity Facility for Growth – EFG) Proje Teklif Çağrısı


Çağrının Kapsamı:


Equity Facility for Growth (EFG), Avrupa Birliği işletmelerinin büyüme, araştırma ve inovasyon çalışmalarını erken evrelerden gelişim evrelerine kadar desteklemek amacıyla ortaya konulan “Tek AB Özkaynak Finansman Aracı”nın bir unsurudur.


Bu önemli finansman imkanından COSME Programı aracılığı ile şartları yerine getiren ülkemiz işletmeleri de yararlanabilecektir.


Avrupa Yatırım Fonu (AYF) tarafından yönetilen EFG, AB COSME programının en önemli araçlarından olan “Finansmana Erişim” aracının bir parçasıdır.


COSME EFG Nasıl çalışır:


COSME EFG aracılığı ile AYF seçilmiş olan fonlara yatırım yaparak gelişme ve büyüme evresindeki KOBİ’lere risk sermayesi ve ara finansman sağlar. Fon yöneticileri ticari düşünerek en büyük büyüme potansiyeli olan KOBİ’lere fonları yönlendirecektir.


EFG, daha önce 2007-2013 dönemini kapsayan Rekabetçilik ve İnovasyon Çerçeve Programı (CIP) altında uygulanmış olan Hızlı Büyüyen İnovatif KOBİ’lere sağlanan (High Growth and Innovative SME Facility (GIF)) desteğinin devamı niteliğindedir.


COSME EGF Çağrısı altında Avrupa Yatırım Fonu’nun Finansal Aracısı Olabilecek Uygun Kuruluşlar:COSME EFG için uygun görülecek ve AYF’nin finansal aracıları seçilecek olan başvuru sahipleri, risk sermayesi yatırımlarını garanti altına alan kuruluşlar – COSME katılımcısı ülkelerde kurulmuş ve faaliyet gösteren yatırım fonları, özel özkaynak fonları gibi özel amaçlı kuruluşlardır.


COSME EGF’den Yararlanabilecek Firmalar:


Avrupa Birliği üye ülkelerinde ve COSME ile ilgili ülkelerde kurulmuş ve faaliyet gösteren KOBİ’ler COSME EFG’den yararlanabilir. Desteklenen KOBİ’ler etik prensiplere uygun olmayan faaliyetler yürütmemeli veya Avrupa Yatırım Fonu tarafından kısıtlanan bir veya daha fazla sektöre odaklanmamalıdır. Kısıtlanan sektörlere http://www.eif.org/news_centre/ publications/2010_Guidelines_for_ Restricted_Sectors.htm linkinden erişilebilir.


COSME EFG Çağrısına Başvuru Yöntemi:


Uygun finansal kuruluşlar 30 Eylül 2020 tarihine kadar açık kalacak olan çağrıya aşağıda linkleri verilen başvuru dokümanlarını doldurarak başvuru yapabilir.


Niyet Beyanı Çağrısı

Ek I

Ek II Kullanım Rehberi

Ek I’e Eklenen İlave I - Finansal aracılarda aranan özelliklerin özeti


KOBİ’ler için:


Kredi finansmanına ihtiyaç duyan ve halen hangi finansal aracıların Avrupa Yatırım Fonu ile işbirliği yaptığını öğrenmek isteyen KOBİ’ler;

http://www.eif.org/what_we_do/where/index.htm> linkini ziyaret etmelidir. COSME altındaki finansal aracıların seçiminin halen devam ettiği göz önünde bulundurulmalıdır.


Farklı AB girişimleri tarafından sağlanan finansman olanakları konusunda bilgi edinmek için

http://europa.eu/youreurope/business/ funding-grants/access-to-finance/

http://www.eif.org/ what_we_do/equity/ single_eu_equity_instrument/ cosme_efg/index.htm


linki ziyaret edilmelidir.