COSME BİLEŞENLERİ

BÜYÜME AMAÇLI ÖZKAYNAK DESTEĞİ (EFG)

EFG aracılığı ile EIF aracı kuruluş olarak seçilen ve daha çok gelişme ve büyüme evresindeki KOBİ’lere finansman sağlayan risk sermayesi fonlarına ve özel öz sermaye fonlarına yatırım yapar.


Fon yöneticilerinin ticari bazda bağımsız olarak çalışıyor olmaları ve en fazla büyüme potansiyeli olan KOBİ’lere yatırım yapmayı taahhüt etmeleri gerekmektedir.


EFG, 2007-2013 dönemini kapsayan Rekabetçilik ve İnovasyon Çerçeve Programı (CIP) altında uygulanmış olan hızlı büyüyen inovatif KOBİ’lere sağlanan “High Growth and Innovative SME Facility (GIF2)” desteğinin devamı niteliğindedir.


COSME EFG’ye Ayrılan Bütçe


COSME Özkaynak Desteği için 2014-2020 döneminde ayrılan toplam bütçe yaklaşık 690 milyon Avro’dur.


COSME EFG Kapsamında Sunulacak Destek Miktarı


Seçilen bir finansal aracı kuruluşa, herhangi bir hesap dönemi sonuna kadar toplam taahhütlerin %25’i limitinde, 30 milyon Avro’ya kadar yatırım yapılabilir. EIF genel olarak, seçilen fonun ilk hesap dönemi kapanışına katılır.


COSME EFG Kapsamında Finansal Aracı Olabilecek Uygun Kuruluşlar


Finansal aracı olabilmek için fon yöneticilerinin aşağıda bir kısmı belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir.


  • Katılımcı ülkelerden birinde kurulu olmak
  • Uzun dönem öz sermaye ve/veya öz sermaye benzeri finansman sağlamak
  • Yasal mevzuat çerçevesinde, COSME Programı katılımcı ülkelerinin birinde veya daha fazlasında kurulmuş ve faaliyet göstermekte olan, büyüme ve gelişme aşamasındaki KOBİ’ye yatırım miktarının en az %50’si kadar yatırım yapmayı taahhüt etmek
  • Etik prensipleri ve EIF tarafından yasaklanmış sektörleri ihlal etmeyen faaliyetler yürütmek Diğer gereklilikler çağrı metninde yer almaktadır.


COSME LGF’ye ve EFG’ye Başvuru Yöntemi


COSME LGF ve EFG’ye başvurmak isteyen kuruluşlar EIF web sitesini ziyaret edip, Niyet Beyanı Çağrısını okuyarak başvuru dokümanını indirip başvuru yapabilirler.


Başvurular 30 Eylül 2020 tarihinden geç olmamak üzere herhangi bir zamanda yapılabilir.


İlgili finansal aracılar Avrupa Yatırım Fonu ile nasıl çalışabilecekleri konusunda bilgiye www.eif.org web adresinden ulaşabilirler.


LGF için; www.eif.org/what_we_do/guarantees /single_eu_debt_instrument /cosme-loanfacility-growth/index.htm


EFG için; www.eif.org/what_we_do/ equity/single_eu_equity_instrument/ cosme_efg/index.htm


KOBİ’lerin COSME Finansman Araçlarından Yararlanması


Kredi finansmanına ihtiyaç duyan KOBİ’ler, COSME Kredi Garanti Desteği kapsamında başvurabilecekleri finansal kuruluşlara www.eif.org/what_we_do/where/index.htm linkinden ulaşabilirler.


Risk sermayesine ihtiyaç duyan KOBİ’ler COSME Büyüme Amaçlı Özkaynak Desteği kapsamında başvurabilecekleri finansal kuruluşlara www.eif.org/what_we_do/where/index.htm linkinden ulaşabilirler.