COSME BİLEŞENLERİ

KOBİ’LERİN KAMU İHALELERİNE ERİŞİMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ (IMPROVING SMEs’ ACCESS TO PUBLIC PROCUREMENT)

KOBİ’lerin kamu ihalelerine erişimlerinin geliştirilmesi Avrupa Komisyonu için önemli bir amaçtır. KOBİ’lerin kamu ihalelerine katılım oranlarındaki ağırlıkları, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’ya olan katkılarına oranla düşük seyretmektedir. Ayrıca KOBİ’lerin, ülkeler arasında (sınır-ötesi) gerçekleştirilen ihalelere katılımları da düşüktür. Bu çerçevede, aracı kuruluşların gerçekleştireceği eş-finansman eylemleri ile KOBİ’lerin özellikle ülkeler arasında (sınır-ötesi) gerçekleştirilecek kamu ihalelerine katılımlarının desteklenmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.