COSME BİLEŞENLERİ

KÜME PROGRAMLARI

KOBİ’ler için Küme Uluslararasılaşma Programı ile küme ve iş ağları işbirliği kuvvetlendirilerek, küme konsorsiyumlarının desteklenmesi ve KOBİ’lerin küresel anlamda lider olmasına yardımcı olunması amaçlanmaktadır.


Küme ortaklıkları, Avrupa Küme İşbirliği Platformu aracılığı ile teşvik edilmektedir. Oluşturulan profiller ile sisteme üye olunabilmektedir. Platform vasıtasıyla ortak arama, eşleştirme etkinlikleri, uluslararası ortaklıklar vb. konularda bilgi sunulmaktadır.