COSME BİLEŞENLERİ

DAHA İYİ POLİTİKALAR İÇİN TEKNİK ARAÇLAR

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan yıllık çalışma programları kapsamında yapılan önceliklendirmeye göre desteklenecek programlara ilişkin temalar belirlenmektedir.


 • Avrupa Sürdürülebilir Kimyasallar Destek Hizmeti (European Sustainable Chemicals Support Service)
 • Nanomalzemeler Gözlemevi (Nanomaterials Observatory)
 • Sanayinin Modernizasyonu (Modernisation of Industry)
 • AB KOBİ’leri için Servisleşme Potansiyeli (Potential of Servitisation for EU SMEs)
 • İşletmeler ve İmalat ve Etkinleştirici Anahtar Kolaylaştırıcı Teknolojiler için Yeni Beceriler (New Skills for the Digital Transformation of Enterprises, Manufacturing and Key Enabling Technologies-KETs)
 • Dijital Dönüşümler (Digital Transformations)
 • Sivil Drone Kullanıcılarının Gizlilik ve Veri Koruma Yükümlülükleri ile ilgili Farkındalıklarının Artırılması (Raising Awareness of Civil Drones (Operators about Privacy and Data Protection Obligations)
 • Rekabet Gücü ve İnovasyon İçin E-Beceriler (E-Skills for Competitiveness and Innovation)
 • Uluslararası Kauçuk Çalışma Grubu (International Rubber Study Group)
 • Uluslararası Deri ve Çinko, Nikel ve Bakır Çalışma Grupları (International Lead and Zinc, Nickel, and Copper Study Groups)
 • Gıda Tedarik Zincirindeki Dikey İlişkilerde İyi Uygulama Prensiplerinin İzlenmesi (Monitoring of the Implementation of Principles of Good Practice in Vertical Relationships in the Food Supply Chain) KOBİ’ler için Kaynak Verimliliği Öz Değerlendirme Aracı (Resource Efficiency Self-Assessment Tool for SMEs)
 • “Daha Rekabetçi ve Etkili Bir Savunma ve Güvenlik Sektörüne Yönelik” Tebliğlerin Uygulanması (Implementation of the Communication “Towards a More Competitive and Efficient Defence and Security Sector”)Avrupa Kimyasallar Ajansı: echa.europa.eu

Sanayinin Modernizasyonu: s3platform.jrc.ec.europa.eu/industrial-modernisation

Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu: www.ilzsg.org

Uluslararası Kauçuk Çalışma Grubu: www.rubberstudy.com