COSME BİLEŞENLERİ

Girişimcilik Eylem Planı 2020 (Entrepreneurship 2020 Action Plan)

Avrupa’nın girişimcilik potansiyelini artırmak, girişimcilerin önündeki engelleri kaldırmak ve girişimcilik kültürünü yaymak amacıyla üç önemli konuyu kapsamaktadır:


  • İş geliştirmeyi ve büyümeyi destelemek için girişimcilik eğitimi ve uygulaması
  • Var olan yönetsel bariyerlerin kaldırılması ve iş dünyasında girişimcilerin desteklenmesi
  • Avrupa’da girişimcilik kültürünün yeniden alevlendirilmesi ve yeni nesil girişimcilerin korunması


Girişimcilik Eylem Planı, girişimcilerine yönelik üye ülkeler ve katılımcı ülkelerin kendi destek hizmetlerini geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Böylelikle iyi uygulamaların aktarılması, yeni araçlar ve metodolojiler geliştirilmesi yollarıyla artı değer oluşmasına yardımcı olunacaktır.