COSME BİLEŞENLERİ

Dijital Girişimcilik (Digital Entrepreneurship)

Dijital girişimciliği canlandırmak için Pan-Avrupa Farkındalığın Artırılması Kampanyası (Watify) ve Euromentörler Birliği kurulmuştur. Bu yapılar, Avrupalı girişimcileri desteklemek ve dijital teknolojinin girişimcilere sunduğu imkânları anlamalarına yardımcı olmak amaçlarıyla faaliyetler sürdürmektedir.


Dijital KOBİ’lerin iş geliştirme potansiyelleri, karşılaştıkları zorluklar, nasıl üstesinden gelineceği ve sosyal medyanın nasıl kullanılması gerektiğine ilişkin tecrübeler Watify platformunda paylaşılmaktadır.