PROJE HAKKINDA

Proje Hakkında

COSME Programına Türkiye’nin katılımı konusunda Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Anlaşma, 16 Ekim 2014 tarihinde Brüksel’de imzalanmış ve 18 Aralık 2014 tarihli ve 29209 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


“COSME Programına Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst Seviyeye Çıkarabilmek için Koordinasyon Kapasitesinin Artırılması” projesi ile, COSME Programına katılımı ve programdan elde edilen kazanımları en üst seviyeye çıkarabilmek için COSME’nin tanıtımının yapılması, Programa ilişkin farkındalığın artırılması ve programın ulusal koordinasyon sürecinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.


Bu çerçevedeki hedefler:


  • COSME’nin koordinasyonu için KOSGEB’in kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi,
  • COSME’nin potansiyel faydalanıcılara ve hedef gruplara tanıtılmasıdır.

Bu amaçlar doğrultusunda proje boyunca aşağıdaki etkinlikler gerçekleştirilecektir:


  • Ankara’da açılış konferansı,
  • Hedef gruplar için biri Ankara’da, ikisi İstanbul’da, biri Gaziantep’te ve biri Trabzon’da olmak üzere toplam dört ilde beş tematik eğitim,
  • KOSGEB personelinin koordinasyon kapasitesinin artırılmasını ve COSME’nin potansiyel faydalanıcılarına daha iyi rehberlik yapabilmelerini sağlamak ve diğer ülkelerin deneyimlerden faydalanmak için Brüksel’de (COSME’nin ulusal koordinasyonundan sorumlu olan) COSME Komite Üyelerinin katılımı ile bir çalıştay,
  • İki AB üyesi/COSME katılımcısı ülkeye çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir.

Bu çerçevede, projenin Haziran 2017’de başlamış olup, Nisan 2018’de bitirilmesi planlanmaktadır.