BAŞVURU SÜRECİ

Çağrıya Hazırlık

COSME çağrıları, EASME web sitesinde ("Calls for Proposals başlığı altında) yayımlanır. Geçici hibe haricinde COSME çağrıları, Horizon2020 araştırma ve yenilik çerçeve programının Katılımcı Portalı'nda da yayınlanır.


COSME çağrılarıyla ilgili ana belgeler şunlardır:

  • Teklif çağrısı
  • Başvuru Rehberi
  • Teknik Ek 1: Projenin Tanımı
  • Teknik Ek 2: Detaylı bütçe şablonu
  • Model hibe anlaşması (tek veya çoklu fayda sağlayanlar)


Tüm bu belgeler, EASME web sitesinin çağrı bölümünde mevcuttur. Aynı web sayfasında, çağrıya özgü işlevsel bir posta kutusu da belirtilecektir. Arama metni / koşullarıyla ilgili iletişim, yalnızca bu posta kutusunu kullanarak yapılmalıdır. Aramanın içeriğiyle ilgili sorulara ve cevaplara ("SSS" adı verilir) bağlantı EASME web sitesinin düzenli olarak güncellenen aynı sayfasından ulaşılabilir.


Katılımcılar

Çağrı metni, hükümlerin, çağrının kapsadığı hibenin potansiyel yararlanıcılarının sayısı açısından ortaya koymaktadır. Yararlanıcıların sayısına göre iki tür hibeler ayrılabilir:


Tek yararlanıcı hibeleri: Projenin uygulanmasından tamamen sorumlu olan EASME ile bir yararlanıcı arasında hibe sözleşmesi imzalanır.


Çok yararlanıcı hibeler: Hibe anlaşması, EASME ve bir koordinatör tarafından yönetilen yararlanıcıların bir konsorsiyumu arasında imzalanır. Projenin uygulanmasından konsorsiyum sorumludur.


Bu nedenle, çok yararlanıcı hibe ile iki tür yararlanıcı bulunabilir: "konsorsiyum koordinatörü" ve "konsorsiyum ortakları". Her bir konsorsiyum ortağı, teklif hibe almaya hak kazanırsa, yararlanıcı olarak kabul edilecektir. Hibe için uygulanabilirse, bağlı üçüncü taraflar, başvuru sahibi olarak eylemde yer alabilirler.


Çok yararlanıcı hibe söz konusu olduğunda, hibe anlaşmasında dahili organizasyona ilişkin özel hükümler belirlenmiştir (özellikle bölüm 5'e bakınız). Teklifin hazırlanma aşamasında, tüm ortakların model hibe sözleşmesi hakkında sağlam ve kapsamlı bir bilgiye sahip olmaları esastır.


Koordinatör, yararlanıcılarla EASME arasındaki tüm iletişim için aracılık yapacaktır.Çağrı Başvuruları

Çağrılar için teklifler, Tekliflerin Sunulması ve Değerlendirilmesi Programı (Submission and Evaluation of Proposals Programme SEP) kullanılarak elektronik olarak gönderilmelidir. Program içerisinde her bir çağrı için bağlantı, Katılımcı Portalı'nın "Gönderi Hizmeti" başlığı altında çağrı yapmaya tahsil edilmiş bölümünde bulunmaktadır.


Çağrılar için başvurular aşağıdaki web adresindeki “Open Calls for Proposals” başlığı altından takip edilebilir:


https://ec.europa.eu/easme/en/cosme


EASME'ye başka yollardan ulaşan teklifler sunulmamış sayılır ve değerlendirilmez.


Teklif bir çok başvuru sahibi tarafından gönderildiğinde, yönetici bir başvuru sahibi (koordinatör) atanmalı ve başvuruyu konsorsiyum adına sunmalıdır.