coSME

COSME ÇAĞRILAR

COSME “Akıllı İhtisaslaşma Yatırımları için Avrupa Stratejik Küme Ortaklıkları- European Strategic Cluster Partnerships For Smart Specialisation Investments” Çağrısı

Yayın için; Başlangıç Tarihi: 12 Aralık 2017 - Bitiş Tarihi: 08 Mart 2018


Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises-COSME) bileşenlerinden biri olan “Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi” kapsamında “Akıllı İhtisaslaşma Yatırımları için Avrupa Stratejik Küme Ortaklıkları- European Strategic Cluster Partnerships For Smart Specialisation Investments” proje teklif çağrısı yayınlanmıştır.


Çağrıya buradan ulaşabilirsiniz.