COSME HABERLER

Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Batı Balkanlar ve Türkiye Değerlendirmesi 2016-2019 Açılış Toplantısı

Avrupa Küçük İşletmeler Yasası (Small Business Act for Europe-SBA) 2016–2019 dönemi değerlendirme çalışmaları kapsamında uygulanacak metodolojinin tanıtılmasına yönelik olarak 26 Eylül 2017 tarihinde Ankara’da Avrupa Küçük İşletmeler Yasası: Batı Balkanlar ve Türkiye Değerlendirmesi 2016-2019 Açılış Toplantısı gerçekleştirilmiştir.


Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Eğitim Vakfı (ETF), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve ülkemizden ilgili kurum/kuruluşlarımız tarafından toplantıya geniş bir katılım sağlanmıştır.


Toplantı OECD Küresel İlişkiler, Güney Avrupa Bölümü Başkanı Sayın Marzena Kisielewska’nın açılış konuşmaları ile başlamıştır. Kisielewska Türkiye’nin 2016 SBA değerlendirmesinin Küçük İşletmeler Yasası prensiplerine yüksek seviyede uyum sağladığına, 2012 ile kıyaslandığında Türkiye’nin SBA prensiplerinde gelişme gösterdiğine, KOSGEB’in süreci başarılı yürüttüğüne değinmiştir.


Ardından Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Ticaret ve Diğer AB Politikaları Bölüm Başkanı Sayın Balazs Gargya kürsüye çıkmış ve konuşmalarında; KOBİ’lerin gerek Türkiye gerek Avrupa Birliği ve dünya ekonomisi için çok önemli bir rol oynadığına atıfta bulunarak Türkiye’nin rakamlarının Avrupa Birliği’ndeki istatistiklerle yakın olduğunu aktarmıştır. Bununla birlikte büyüme trendinde olan Türkiye ekonomisine vurgu yapmış, buna paralel olarak SBA değerlendirme çalışmalarında KOSGEB’in koordinasyon görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini ve ilgili çalışmalar kapsamında kurum/kuruluşlar ile özel sektör temsilcilerinin katkılarının çok kıymetli olacağını söylemiştir.


KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Sayın Cevahir Uzkurt ise açılış konuşmalarında Küçük İşletmeler Yasasının uygulanması ve izlenmesine ilişkin çalışmaların, KOBİ’lerle ilgili kurum/kuruşlar ile işbirliği içerisinde KOSGEB koordinasyonunda başarılı bir şekilde yürütüldüğünden bahsetmiştir.


Prof. Dr. Cevahir Uzkurt: “Başkanlığımız koordinasyonunda, OECD, EC, ETF, SEECEL ve EBRD ile işbirliği içerisinde ve KOBİ’lerle ilgili kurum/kuruşların değerli katkılarıyla hazırlanan KOBİ Politikası Endeksi:2012 ve KOBİ Politikası Endeksi:2016 raporlarında da yer alan tespitlerde belirtildiği üzere, Türkiye yasada yer alan prensiplerin uygulanmasına ilişkin iyi bir performans sergilemiştir. 2016 yılında yayımlanan KOBİ Politikası Endeksi raporunda Türkiye, 9 prensipte bölge birincisidir. Bunlar yasada yer alan girişimcilik, düzenleyici çevre, destek hizmetleri, finansmana erişim, standartlar ve teknik düzenlemeler, işletme becerileri, inovasyon, çevre ve uluslararasılaşma alanlarıdır. Bu doğrultuda ilgili kurum/kuruluşlarımıza düşen görev, iyi olduğumuz alanlarda daha fazla ilerleme sağlamak ve iyileştirilmesi gereken alanlarda işbirliği içerisinde daha fazla çaba sarf etmektir.” demiştir.


Sayın UZKURT daha sonra, KOSGEB tarafından Ülkemizdeki KOBİ’lerin uluslararası işbirlikleri ile sağlam temeller atabilecekleri, değer zincirlerine dahil olabilecekleri, büyük işletmeler ile entegrasyon sağlayabilecekleri yeni modeller tasarlanmakta olduğuna değinmiştir. Bu doğrultuda, KOSGEB her ne kadar KOBİ’lere hitap eden bir kurum olsa da büyük işletmeler olmadan KOBİ’lere yönelik politikaların serbest piyasa realitesine uymayacağının bilinciyle büyük işletmelerin KOBİ’lerle işbirliği yapmalarını sağlayacak bir sistem oluşturulmaya çabalandığı belirtilmiştir.


Ayrıca, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt tarafından özellikle KOBİ’leri hedefleyen, “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı olan COSME Programı”nın koordinasyonunun da Başkanlığımız tarafından yürütüldüğü ve Avrupa Küçük İşletmeler Yasasının hedeflerine hizmet eden COSME programı ile KOBİ'lerin finansmana erişiminin arttırılması, pazarlara erişiminin iyileştirilmesi, çerçeve koşulların geliştirilmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesinin amaçlandığı da vurgulanmıştır.


Açılış konuşmalarının ardından OECD, ETF ve EBRD yetkilileri tarafından KOBİ Politika Endeksi metodolojisi ve değerlendirme süreci ile SBA’de yer alan on prensip kapsamında her bir prensibe ilişkin değerlendirme çerçevesinin anlatıldığı sunumlar gerçekleştirilmiştir.


Son olarak Türkiye SBA Koordinatörü; KOSGEB AB ve Dış İşleri Dairesi Başkanı Sayın Necati Günaydın kurum/kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmaya yeni dönemde de devam edileceğini vurguladığı kapanış konuşmalarını gerçekleştirmiştir. Konuşmasında, bu Açılış Toplantısı ile önümüzdeki iki yılı kapsayacak şekilde uygulanacak metodoloji kapsamında yürütülecek olan çalışmaların önemi, etkin bir koordinasyon ve kurum/kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde izlenecek yol haritası çıkarılmasının önemini vurgulamıştır.


Toplantı, KOSGEB yetkililerinin, OECD ve ETF yetkilileri ile önümüzdeki dönemde uygulanacak metodolojiye ilişkin ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin ardından sona ermiştir.