COSME HABERLER

Avrupa Birliği’nin KOBİ’lere yönelik programı COSME’nin pazarlara erişim aracı altında faaliyet gösteren Türkiye Avrupa İşletmeler Ağı konsorsiyumlarının Ulusal Koordinasyon Toplantısı 30-31 Ocak 2018 tarihinde Gaziantep’te gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği’nin KOBİ’lere yönelik programı COSME’nin pazarlara erişim aracı altında faaliyet gösteren Türkiye Avrupa İşletmeler Ağı konsorsiyumlarının Ulusal Koordinasyon Toplantısı 30-31 Ocak 2018 tarihinde Gaziantep’te gerçekleştirildi. KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü koordinatörlüğünde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde KOBİ’lere yönelik hizmet veren Southinnogate’in evsahipliğinde gerçekleşen organizasyon, 30 Ocak akşamı Türkiye Avrupa İşletmeler Ağı çalışanlarının katıldığı akşam yemeği ile başladı.


31 Ocak günü Gaziantep Sanayi Odasında gerçekleşen koordinasyon toplantısı ise; AB Türkiye Delegasyonu Ataşesi Laura Zampetti, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Necati Günaydın’ın konuşmaları ile başladı.


KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Necati Günaydın, Türkiye Avrupa İşletmeler Ağı’nın, ülkemizin COSME’den en üst seviyede yararlanabilmesinin anahtar öğelerinden biri olduğuna vurgu yaptı. Bu kapsamda 2015-2016 faaliyet döneminde Türkiye Avrupa İşletmeler Ağı’nın faaliyetleri sayesinde, Avrupa Komisyon tarafından öngörülen hibe miktarının % 87’sinin alınabildiği bilgisini paylaştı.


AB Türkiye Delegasyonu Ataşesi Laura Zampetti ise, Avrupa İşletmeler Ağı Projesi’nin AB ve Türkiye arasındaki ticaret hacmini arttırdığını, KOBİ’lerin AB ve Türkiye ekonomisine inovasyon ve iş olanağı konusunda büyük katkılar sağladığını söyledi. Zampetti, Avrupa'nın 2020 hedeflerinin gerçekleşmesi için Avrupa İşletmeler Ağı Projesi’nin Türkiye’de etkin hizmet vermesiyle bu hedeflerin beraberce gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.


GSO Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi, 54 ülkede 600’den fazla ofis ve irtibat noktasında 4 bin 500’den fazla uzmanla ve 2 milyondan fazla KOB ile işbirliği sayesinde Avrupa ve Dünya’daki en büyük iş destek ağı olan Avrupa İşletmeler Ağı’nın bir parçası olmaktan dolayı memnun olduklarını ifade etmesinin ardından söz alan Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Endüstri 4.0 olarak bahsedilen yeni paradigmaya ülkemizin uyum sağlamasında Avrupa Birliği’nin desteklerinin öneminden bahsetti.


Programda daha sonra konsorsiyum ortağı kurum/kuruluşlar adına katılan davetlilerin sunumları yer aldı. Bu kapsamda İstanbul Businnova, EBIC Ege ve EEN Anatolia Avrupa İşletmeler Ağı temsilcileri;

  • Konsorsiyum ortaklarının idari kapasite oluşturmalarının önemi,
  • Hedef kitleyi daha iyi analiz edebilmeleri,
  • Uluslararası işbirlikleri,
  • Ağın sunduğu hizmetlere ilişkin sistemde yer alan pratik araçların kullanımı,
  • Hizmetlerin raporlanması, gibi konularda bilgiler aktardı.


Organizasyon, TÜBİTAK adına katılım sağlayan Tarık Şahin’in, EUREKA adlı uluslararası yenilik desteği ekosistemi hakkında katılımcılara detaylı bir sunum yapmasının ardından KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Necati Günaydın’ın kapanış konuşması ile son buldu.