COSME HABERLER

Avrupa Küçük İşletmeler Yasası (SBA) 2016 -2019 İnsan Kaynakları Boyutları Çalıştayı yapıldı

Avrupa Yatırım Fonu (ETF) ve KOSGEB tarafından organize edilen “Avrupa Küçük İşletmeler Yasası İnsan Kaynakları Boyutları Çalıştayı” kapsamında “Girişimci Yaklaşımı Öğrenme ve Kadın Girişimciliği” ve “KOBİ Becerileri” boyutları değerlendirmeleri toplantıları 13- 14- 15 Mart 2018 tarihlerinde KOSGEB Başkanlık Binasında düzenlenmiştir.


Çalıştayın açılışını yapan KOSGEB Başkan Yardımcısı Salih Tuna ŞAHİN, son yayımlanan KOBİ Politikası Endeksi raporuna göre ülkemizin tüm prensipler kapsamında yüksek bir uyum düzeyi yakaladığını, rapora göre 9 prensipte bölge birinci olduğumuzu, ayrıca bu doğrultuda ilgili kurum/kuruluşlarımıza düşen görevin, iyi olduğumuz alanlarda daha fazla ilerleme sağlamak ve iyileştirilmesi gereken alanlarda işbirliği içerisinde daha fazla çaba sarf etmek olduğu önemini vurgulamıştır.


Açılış konuşmaları, AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Gelişim Birimi Müdür Yardımcısı Tibor SZTARICKSKAI ile devam edilmiş, KOBİ’lerin ülkelerdeki önemlerinden, KOBİ’lerin karşılaştıkları dezavantajlardan bahsedilmiş ve KOBİ’lerin büyük işletmeler karşısında desteklenmesi gerektiğine değinilerek bu konuda karşılaşılan örnekler paylaşılmıştır.


SBA bilgilendirmesi ve odak grup toplantısının amacı ve çalışma yöntemi sunumunu yapan ETF Girişimcilik ve İşletme Becerileri Uzmanı Olena BEKH, çalıştayın amacının ülkedeki iyi örneklerin kurum/ kuruluşlardan doğrudan temin edilmesi ve önümüzdeki dönemde yapılacak projelerin ilk ağızlardan öğrenilmesinin önemine değinmiştir.


Toplantı karşılıklı diyalog şeklinde ETF tarafından yöneltilen sorulara tüm kurum/ kuruluşlardan verilen cevap ve yorumlarla devam etmiş olup halihazırdaki iyi örnekler, devam eden projeler ve uygulanması düşünülen yeni program/ proje ve protokoller paylaşılmıştır.


Çalıştay 13 Mart “Girişimci Yaklaşımı Öğrenme”, 14 Mart “Kadın Girişimciliği Boyutu” ve 15 Mart “KOBİ Becerileri Boyutu” çalışma grupları ile yapılmış ve belirtilen konularda Ülkemizin birikimleri ve temel becerilerin geliştirilmesine yönelik bilgi paylaşımında bulunulmuştur.


Toplantıya katılım sağlayan kurum/ kuruluş yetkilileri çalıştayın kendilerine yaptığı katkı ve açtığı vizyon nedeniyle teşekkürlerini sunmuşlardır. Avrupa Yatırım Fonu’ndan (ETF) toplantılara katılan temsilciler toplantıya katılan kurumların çeşitliliğinden ve KOSGEB’in bu çalıştaydaki ev sahipliğinden çok memnun olduklarını ve Türkiye’de yapılan toplantının diğer ülkelere de örnek teşkil ettiğini belirtmişlerdir.