COSME HABERLER

Projemizin Ankara Kümelenme Tematik Eğitimi Gerçekleştirildi

COSME Programının bilinirliğini ve katılımını artırmaya yönelik olan projemiz kapsamında 03 Nisan 2018 tarihinde Ankara Point Hotel’de Kümelenme Tematik Eğitimimiz gerçekleştirilmiştir.


Etkinlik, Avrupa Birliği Bakanlığı Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanı Sinan Ayhan’ın konuşması ile başlamıştır. Sayın Ayhan konuşmasında AB müzakere fasılları içerisinde uyum düzeyimizin en yüksek olduğu başlıklardan biri olan “İşletme ve Sanayi Politikası” kapsamındaki COSME Programı’ndan ülkemizin daha çok yararlanması için yürütülen bu projeyi çok önemsediklerini belirtmiştir.


AB Delegasyonundan Ticaret ve Diğer AB Politikaları Birimi Başkan Yardımcısı Laura Zampetti, proje etkinliklerinin başarısına dikkat çekmiştir. Proje ile farklı şehirlerde yaklaşık bin kişiye ulaşıldığını söyleyen Sayın Zampetti, Brüksel’de KOSGEB’in düzenlediği, COSME katılımcı ülkelerin davetli olduğu Çalıştayın COSME programının uygulanması konusunda örnek bir uygulama teşkil edildiğini ve AB komisyonu tarafından da takdirle karşılandığını vurgulamıştır.


Ardından, KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanımız Necati Günaydın, kümelenmelerin ekonomilerin yerel ve bölgesel rekabet gücünü artırmada, yatırımcıların ilgisini bölgeye çekmede ve üyelerinin ortak çıkarlarını gözeterek, kaynakların daha verimli kullanılmasında önemli roller üstlendiği belirtmiştir. Bu yapılara yönelik COSME çağrılarında ülkemiz kuruluşlarının yer almasının, Program’dan mümkün olan en üst seviyede yararlanma hedefimiz doğrultusunda bizleri çok mutlu eden başarılı örnekler olduklarını söylemiştir.


Etkinlik KOSGEB AB koordinasyon Müdürü N. Pınar Işın tarafından yapılan COSME sunumu ile devam etmiştir. Sonrasında ise “COSME Kümelenme Mükemmeliyet Programı Çağrısı” kapsamında; “Kümelenme Yönetiminin Güçlendirilmesi ve Tekstil ve Makine Sektörlerindeki Hizmetler – CLUSTEM Projesi” ile 40 ülkeden 902 küme ile kıyaslanarak Bronz Marka almaya layık görülen OSTİM İŞİM adına Proje Sorumlusu Esma Akyüz’Ün sunumuna geçilmiştir.


Son olarak “COSME Kümelenmelerin Uluslararasılaşması Çağrısı”ndan faydalanmaya hak kazanmış ABROAD projesinde ülkemizi temsil eden Eskişehir Sanayi Odası adına, süreçteki tecrübe ve kazanımların Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Demir tarafından aktarılmasının ardından etkinliğimiz katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla tamamlanmıştır.


Etkinlikte yapılan sunumlara ve COSME tanıtım filmine http://cosme.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.