COSME HABERLER

Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Batı Balkanlar ve Türkiye Değerlendirmesi 2016-2019 İstişare Toplantısı

Avrupa Küçük İşletmeler Yasası (Small Business Act for Europe-SBA) 2016–2019 dönemi değerlendirme çalışmaları kapsamında Başkanlığımız ev sahipliğinde 10 Nisan 2018 tarihinde Avrupa Küçük İşletmeler Yasası: Batı Balkanlar ve Türkiye Değerlendirmesi 2016-2019 İstişare Toplantısı gerçekleştirilmiştir.


Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Berlin Teknik Üniversitesi ve ülkemizden ilgili kurum/kuruluşlarımız tarafından toplantıya geniş bir katılım sağlanmıştır.


Toplantı SBA Koordinatörü-KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sayın Necat Günaydın’ın açılış konuşmaları ile başlamıştır. Ardından OECD Küresel İlişkiler, Güney Avrupa Bölümü Başkanı Sayın Marzena Kisielewska açılış konuşmalarını yapmıştır. Kisielewska Türkiye’nin SBA değerlendirmesinde yer almasının önemine, Küçük İşletmeler Yasası prensiplerine yüksek seviyede uyum sağladığına ve veri toplama sürecinde KOSGEB’in koordinasyonu başarılı bir şekilde yürüttüğüne değinmiştir.


Ardından EBRD Başekonomisti Sayın Svenja Petersen Türkiye’nin finansmana erişim alanında kaydettiği gelişmelerden bahsetmiştir. OECD Güney Avrupa Bölümünde Proje Yöneticisi Sayın Umur Gökçe istişare toplantısının amacına ve ilerleyen dönemde sürecin nasıl işleyeceğine vurgu yapmış, buna ek olarak SBA değerlendirme çalışmalarında KOSGEB’in koordinasyon görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini ve ilgili çalışmalar kapsamında kurum/kuruluşlar ile özel sektör temsilcilerinin katkılarının çok kıymetli olduğunu söylemiştir.


Açılış konuşmalarının ardından OECD, EBRD ve KOSGEB yetkililerinin yönetiminde ilgili kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla; SBA’de yer alan 10 prensipten OECD tarafından değerlendirilmesi yapılan iflas ve ikinci şans, KOBİ politikalarına ilişkin mevzuat ve kurumsal çerçeve, düzenleyici çevre, destek hizmetleri, kamu ihaleleri, finansmana erişim, standartlar ve teknik düzenlemeler, inovasyon, çevre ve uluslararasılaşma alanlarında ankette yer alan bilgilerin değerlendirilmesi amacıyla paralel oturumlu çalıştaylar gerçekleştirilmiştir.


Toplantılar, KOSGEB ve OECD yetkililerinin önümüzdeki dönemde uygulanacak metodolojiye ilişkin ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin ardından sona ermiştir.