COSME HABERLER

“COSME Programına Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst Seviyeye Çıkarabilmek İçin Koordinasyon Kapasitesinin Arttırılması”
Projesi Kapanış Konferansı

BASIN NOTU

27 Nisan 2018, Saat 9:30

Sheraton Otel / ANKARA


“COSME Programına Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst Seviyeye Çıkarabilmek İçin Koordinasyon Kapasitesinin Artırılması” Projesinin Kapanış Toplantısı 27 Nisan 2018 tarihinde Ankara Sheraton Otel’de gerçekleştirildi.


Konferansın açılış konuşmasını yapan AB Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan, projenin yaptığı katkılardan, sayesinde edinilen deneyimlerden ve başarısından değinmiş ve KOSGEB’e çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletmiştir.


KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt’un açılış konuşması ile devam eden etkinlikte, Sayın Uzkurt COSME Programı’nda ülkemizin önemli bir yer edindiğini, elde edilen bilgi, deneyim ve uluslararası işbirliklerinin yanı sıra Program katılımcısı 38 ülke arasında hak kazanılan fonlar itibariyle 6. Sırada olduğumuza değinmiş ve Ülkemizin COSME Programı’ndan yararlanma düzeyini artırmak amaçlı çalışmaların hız kazanarak devam edeceğini belirtmiştir.


Ardından, COSME Programı sunumunu yapmak üzere sahneye çıkan KOSGEB AB Koordinasyon Müdürü Neriman Pınar Işın, Avrupa Birliği (AB) tarafından, KOBİ'lerin finansmana erişiminin arttırılması, pazarlara erişiminin iyileştirilmesi, çerçeve koşulların geliştirilmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla 2014-2020 yıllarını kapsayacak şekilde 7 yıl için Programın oluşturulduğuna değinmiştir. COSME kapsamında tanıtıma yönelik eğitimler, bilgilendirme çalışmaları yapılmakta, açılan çağrıları muhtemel ulusal yararlanıcılara duyurulmakta, yapılacak başvurularda ve uygulama sürecinde teknik destek sağlanmakta, izleme ve yönlendirme faaliyetleri gerçekleştirilmekte, açılan çağrılara başvurulmakta ve yararlanıcı olarak da yer almakta olunduğundan bahsedilmiştir.


Etkinlik, Program faydalanıcıları QNB Finansbank yetkilisi Burak Bayhan, OSTİM İŞİM Kümelenmesi temsilcisi Esma Akyüz ve Ankara Ticaret Odası temsilcisi Emre Demir ile yapılan oturumla devam etmiş, süreç ve programdan elde edilen kazanımlar konusunda bilgi paylaşımında bulunulmuştur.


2020 yılının sonuna kadar sürecek olan COSME Programına çağrılar üzerinden başvurulabilmekte olup bu konuda bilgi almak isteyenler cosme.kosgeb.gov.tr adresini ziyaret edebilirler.


Toplantıda yapılan sunumlara ve gösterilen videolara http://cosme.kosgeb.gov.tr/Documents/Documents web adresinden ulaşabilirsiniz.