COSME HABERLER

Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Ulusal Toplantısı


Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) 2018 yılı Ulusal Toplantısı ülkemizdeki 11 konsorsiyumun ve Avrupa KOBİ Ajansı (EASME) temsilcilerinin etkin katılımı ile 04 Aralık 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.


AİA’nın 10 yılının kutlandığı toplantı İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bekir YELKEN’in, EASME COSME Birim Başkanı Natalia Martinez PARAMO’nun ve KOSGEB AB Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Necati GÜNAYDIN’ın yaptığı açılış konuşmaları ile başlamıştır.


Necati GÜNAYDIN konuşmasında KOBİ’lere yönelik her coğrafyadan kamu ve özel sektör kuruluşunu bir araya getiren Ağın ülkemizde hem ulusal, hem uluslararası işbirliğini geliştirdiğini vurgulamıştır.


Toplantı sırasında, EASME yetkileri tarafından Ağın mevcut durumu ve 2020 Sonrası Vizyonuna ilişkin ve konsorsiyumlar tarafından faaliyet gerçekleşmeleri ve başarı hikayelerine dair sunumlar yapılmıştır.


Karşılıklı bilgi ve deneyim alışverişinin gerçekleştirildiği, ağ faaliyetlerinin etkinliğini arttırmaya katkısı olan toplantı sonrası ise, 05 Aralık 2018 tarihinde EASME ve konsorsiyum koordinatörleri arasında değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiş ve önümüzdeki döneme dair planlamalar yapılmış, somut adımlar atılmıştır.


İki gün süren etkinlik sonunda ülkemizde AİA kapsamında elde edilen kazanımların artırılmasına yönelik kararlar alınmıştır.