COSME HABERLER

COSME Programına Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst Seviyeye Çıkarabilmek İçin Koordinasyon Kapasitesinin Artırılması

Projesi Açılış Konferansı

COSME Programının ulusal koordinatörlüğünü yürüten Başkanlığımız, bu alandaki kapasitesini artırmak amacıyla IPA fonları ile desteklenen “COSME Programına Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst Seviyeye Çıkarabilmek İçin Koordinasyon Kapasitesinin Artırılması” projesini yürürlüğe almıştır.


Projenin başlangıç etkinliği olarak 05 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da, KOSGEB Başkanı Sayın Prof. Dr. Cevahir UZKURT’un evsahipliğinde bir Açılış Konferansı gerçekleştirilmiştir.


Konferansa, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, çeşitli kamu kurum/kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, üniversiteler, finans kuruluşları, teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici şirketleri ve STK’lar olmak üzere geniş bir katılım sağlanmıştır.


Konferans, Avrupa Birliği Bakanlığı Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanı Kayhan ÖZÜM’ün açılış konuşmaları ile başlamıştır. ÖZÜM, ülkemizin hâlihazırda, “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı, COSME” ile birlikte toplamda 7 AB programına katılım sağladığına, bu programlar aracılığıyla, geçmiş yıllarda dikkate alındığında şimdiye kadar toplam 760 milyon Avroluk bir kaynak elde edildiğine, 700 bin civarında vatandaşımızın yurt dışında staj olanaklarından yararlandığına, üniversite veya firmalarda araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunduklarına vurgu yapmıştır. AB Bakanlığı olarak, COSME Programından ülkemizin daha fazla yararlanmasını sağlayacak bu projeyi önemsediklerini belirtmiştir.


Ardından AB Türkiye Delegasyonu Ticaret ve Diğer AB Politikaları Bölüm Başkan Yardımcısı, Sayın Ateşe Laura ZAMPETTI kürsüye çıkmıştır. Konuşmalarında; Türkiye’nin, dinamik bir iş ekosistemine sahip COSME programının önemli bir ortağı olduğunu ve şu an tanıtılan projeye ilaveten ve yakın gelecekte daha büyük bir projeyle işbirliğimizi sürdürmeyi umduklarını belirtmişlerdir.


Bununla birlikte Sayın ZAMPETTI, Türkiye'nin COSME programını daha iyi kullanmasının, programın büyük oranda ortaklıklar yoluyla yürütülmesinden dolayı diğer COSME katılımcı ülkelerin de yararına olduğunu belirtmiştir. Avrupa Delegasyonu olarak aynı zamanda Avrupa Küçük İşletmeler Yasası koordinatörü olan KOSGEB ile iyi ilişkiler kurmuş olduklarını söylemiştir. Son olarak yapılan iyi işler ve mükemmel işbirliği için KOSGEB'e tekrar teşekkürlerini sunmuşlardır.


KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Sayın Cevahir UZKURT ise açılış konuşmalarında COSME Programına ilişkin çalışmaların, KOBİ’lerle ilgili kurum/kuruşlar ile işbirliği içerisinde ve KOSGEB koordinasyonunda başarılı bir şekilde yürütüldüğünden bahsetmiştir.


Prof. Dr. Cevahir UZKURT, COSME Programının ana eylemlerinden biri olan Finansmana Erişim kapsamında, KOBİ’lerimizin esnek ve kolay şartlarla kredi teminatlarına erişimini sağlayan araçlardan kredi garantileri ve ülkemizin bu araçlardan yararlanma kapasitesine değinmiştir.


Sayın UZKURT konuşmalarında, COSME için ülke olarak ödenen katkı payının fazlasıyla alabilmek adına KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığımız tarafından hazırlanıp başvurusu yapılmış olan, Açılış Konferansının konusu projenin 7 aylık bir süreci içereceğini ifade etmiştir. Bu süre zarfında, hedef gruplar için seçilen iller olan Ankara, İstanbul, Gaziantep ve Trabzon’da toplam beş tematik eğitimin yanı sıra, diğer ülkelerin deneyimlerden faydalanmak için üye ülkelerle birlikte bilgi-tecrübe paylaşımında bulunulacak workshoplar gerçekleştirileceği vurgulamıştır.


Prof. Dr. Cevahir UZKURT son olarak, ilerleyen dönemde özellikle teknoloji, Ar&Ge alanları, bu alanlardaki veri tabanlarının entegrasyonu, büyük işletmeler ile küçük işletmeleri buluşturabilme ve KOBİ danışmanlığı gibi konularda Avrupa Birliği ile birlikte çalışma amaçlarının olduğunu dile getirmiştir.


Açılış konuşmalarının ardından KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sayın Necati GÜNAYDIN’ın moderatörlüğünü yaptığı bir panel oturumu düzenlenmiştir. Panelde, KOSGEB’ten AB Koordinasyon Müdürü Neriman Pınar IŞIN, COSME Programı hakkında bilgiler sunmuş, Türkiye’deki son durumdan bahsetmiştir. EASME Avrupa KOBİ Ajansı Türkiye Sorumlusu Sayın Rebeca De Sancho Mayoral Avrupa Komisyonu perspektifinden COSME Programının pazarlara erişim aracı Avrupa İşletmeler Ağı ile ilgili bir sunum yapmıştır.


Panelin diğer konuşmacılarından ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Mustafa Kızıltaş, Girişimcilik ve Girişimci Kültür Bileşeni altında yürütülmekte olan “Genç Girişimciler İçin Erasmus” Programı ve bu kapsamda yaptıkları çalışmaları katılımcılar ile paylaşmıştır.


Panelin son konuşmacısı, OSTİM İŞİM Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Halide Rasim ise COSME Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi Bileşeni altında açılan “Küme Mükemmeliyet Programı” çağrısı kapsamında tekstil ve makine sektöründeki kümelerin yönetiminin ve hizmetlerinin güçlendirilmesine ilişkin hazırlanıp COSME kapsamında desteklenen projelerinin son durumu hakkında sunum gerçekleştirmiştir.


Etkinlik, konuşmacılara KOSGEB AB ve Dış İşleri Dairesi Başkanı Sayın Necati GÜNAYDIN’ın sertifika taktim etmesinin ardından sona ermiştir.