COSME HABERLER

“COSME Programına Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst Seviyeye Çıkarabilmek İçin Koordinasyon Kapasitesinin Artırılması” Projesi Trabzon Eğitimi İle Devam Ediyor

COSME Programının ulusal koordinatörlüğünü yürüten Başkanlığımız, IPA fonları ile desteklenen “COSME Programına Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst Seviyeye Çıkarabilmek İçin Koordinasyon Kapasitesinin Artırılması” projesini yürütmektedir.


COSME programından yararlanan kurum ve kuruluşların sunumlarıyla katılımcılara yeni ufuklar kazandırması hedefiyle eğitimler planlanmış ve ilki 17 Ekim 2017 tarihinde Trabzon’da KOSGEB Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet AKDAĞ’ın katılımlarıyla düzenlenmiştir.


Avrupa Birliği Bakanlığı, çeşitli kamu kurum/kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, üniversiteler, finans kuruluşları, teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici şirketleri ve STK’lar olmak üzere etkinliğe yoğun bir katılım sağlanmıştır.


Etkinlik, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Suat HACISALİHOĞLU’nun açılış konuşmaları ile başlamıştır. HACISALİHOĞLU, COSME programının KOBİ’lerin yararlanması için önemli bir ağ olduğunu ancak KOBİ’lerin nihai faydalanıcı oldukları için programa başvuru yapacak kurum ve kuruluşlara bu aşamada çok iş düştüğünü ve Trabzon’da gerçekleştirilen bu eğitimin bir milat olmasını arzu ettiğini dile getirmiştir.


Ardından KOSGEB Başkan Yardımcımız Sayın Ahmet AKDAĞ açılış konuşmalarında, bu proje ile 7 aylık bir zaman boyunca; COSME’nin koordinasyonu için KOSGEB’in kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, COSME’nin potansiyel faydalanıcılara ve hedef gruplara tanıtılması, hedef grupların bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılması ve böylelikle COSME çağrılarına başvuruların ve başvuru kalitelerinin artırılması yönünde yoğun bir çalışma yürütüleceğini belirtmiştir.


Sayın AKDAĞ ayrıca, kişisel veya kurumsal olarak ülke için yapılan her çalışmanın, bu güzel ülkenin gelişiminde bir yapı taşı daha olacağını ve bu nedenle COSME programından en üst seviyede fayda sağlanabilmesi için hep birlikte gayret sarf edilmesinin önemli olduğunu hatırlatmıştır.


Açılış konuşmalarının ardından Avrupa Birliği Bakanlığı’ndan AB İşleri Uzmanı Demet ÖZKAN BALTAT, KOBİ’ler için Türkiye’deki AB programları kapsamında Ufuk 2020 ve Erasmus+ Programlarını içeren sunumu gerçekleştirmiştir. İlgili programlara nasıl başvuru yapılacağı, hangi internet bağlantılarının takip edilmesi gerektiğini ve bugüne kadarki örnek projeleri katılımcılarla paylaşmıştır.


Ardından KOSGEB AB Koordinasyon Müdür Neriman Pınar IŞIN, COSME Programı kapsamında yürütülen “Finansmana Erişim”, “Pazarlara Erişim”, “Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi” ve “Girişimcilik ve Girişimci Kültürü” Bileşenleri hakkında detaylı bilgiler sunarak, Türkiye’deki son durumdan bahsetmiştir.


Etkinlikte ayrıca; COSME Programı kapsamında Pazarlara Erişim Bileşeni altında Avrupa İşletmeler Ağı konsorsiyumlarından B-SEEN koordinatörü olan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi Oğuz SANDIKÇI, Girişimcilik ve Girişimci Kültür Bileşeni altında “Genç Girişimciler İçin Erasmus” Programı kapsamında koordinatör olan Özyeğin Üniversitesi Erasmus Koordinatörü Özden ANIK TEKİR, Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi Bileşeni altında Turizm Projesi desteklenen Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Proje Birimi Başkanı Mehmet BOZDOĞAN ve Kümelenme projesi ile destek almaya hak kazanan OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi Derneği Proje Koordinatörü Esma AKYÜZ sunumlarını gerçekleştirmişlerdir. Konuşmacılar yaptıkları sunumlarda, açılan çağrılara nasıl başvuru yaptıkları, hangi aşamalardan geçtikleri, ne tür zorluklarla karşılaştıkları ve proje ortakları ile birlikte çalışma kültürlerini nasıl geliştirdikleri hakkında bilgiler vermişlerdir.


KOSGEB AB ve Dış İşleri Dairesi Başkanı Sayın Necati GÜNAYDIN’ın kapanış konuşmaları ile eğitim programı son bulmuştur.