COSME HABERLER

“COSME Programına Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst Seviyeye Çıkarabilmek İçin Koordinasyon Kapasitesinin Artırılması” Projesi İstanbul Eğitimi Yoğun Katılım ile gerçekleşti

“COSME Programına Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst Seviyeye Çıkarabilmek için Koordinasyon Kapasitesinin Artırılması” Projesi 19 Ekim 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenen tematik eğitim ile devam ediyor.


Kamu ve özel sektör kurum/ kuruluşlarının, STK’ların, üniversite temsilcilerinin, teknopark yetkililerinin ve işletmelerin yoğun ilgi ve katılım gösterdiği toplantıda açılış konuşmasını yapan KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Necati Günaydın, proje ile COSME’nin potansiyel faydalanıcılara ve hedef gruplara tanıtılmasının ve hedef grupların bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılmasının amaçlandığını nihayetinde ise COSME çağrılarına başvuruların ve başvuru kalitelerinin artırılmasını hedeflediklerini belirtti.


Toplantıya katılan Avrupa Birliği Bakanlığı Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanı Kayhan Özüm, küçük işletmelerin büyüme ve yenilikçiliğe yönelik faaliyetleri ile girişimciliğin ve girişimcilik kültürünün desteklenmesi, işletmeler üzerindeki idari yüklerin azaltılması ve daha iyi bir iş ortamının yaratılması bakımından COSME programının önemine vurgu yaparak AB Bakanlığı olarak projenin önemine dikkat çekmiştir.


Bir diğer açılış konuşmacısı İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Dolgan, küresel rekabet yarışına devam edilebilmesi ve sanayimizin başarı ile geleceğe taşınabilmesi için COSME Programının önemine değinerek işletmelerin yararına kullanılacak her kuruş ile yaratılacak katma değerin işletmelerin yararına olduğunun altını çizdi.


Açılış konuşmalarının ardından, KOSGEB AB Koordinasyon Müdürü Neriman Pınar IŞIN, COSME Programı kapsamında yürütülen “Finansmana Erişim”, “Pazarlara Erişim”, “Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi” ve “Girişimcilik ve Girişimci Kültürü” Bileşenleri hakkında detaylı bilgiler sunarak, Türkiye’deki son durumdan bahsetmiştir. IST Businnova Konsorsiyumu Koordinatörü İstanbul Sanayi Odası Temsilcisi Elif Özman Pusat AİA faaliyetleri hakkında bilgi vermişlerdir.


Bileşenler bazında, Genç Girişimciler İçin Erasmus Programı kapsamında Özyeğin Üniversitesi Erasmus Koordinatörü Özden ANIK TEKİR ve UnternehmerTUM Yetkilisi Proje Koordinatörü Sabine Mattern, Turizm Projesi ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Proje Birimi Başkanı Mehmet BOZDOĞAN ve Kümelenme Projesi ile destek almaya hak kazanan OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi Derneği Proje Yöneticisi Esma AKYÜZ ve Next Technology Temsilcisi Proje Koordinatörü Enrico Venturini sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.


Konuşmacılar yaptıkları sunumlarda, açılan çağrılara nasıl başvuru yaptıkları, hangi aşamalardan geçtikleri, ne tür zorluklarla karşılaştıkları ve proje ortakları ile birlikte çalışma kültürlerini nasıl geliştirdikleri hakkında bilgiler vermiş ve başarı hikayelerini katılımcılar ile paylaşmışlardır.