COSME HABERLER

“COSME Programına Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst Seviyeye Çıkarabilmek İçin Koordinasyon Kapasitesinin Artırılması” Projesi ile İtalya’ya Çalışma Ziyareti düzenlendi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen 5 Ekim’de Açılış Toplantısı yapılan “COSME Programına Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst Seviyeye Çıkarabilmek için Koordinasyon Kapasitesinin Artırılması” Projesi kapsamında 25-26 Ekim 2017 tarihlerinde İtalya’nın Roma şehrine çalışma ziyareti düzenlenmiştir.


25 Ekim 2017 tarihinde, İtalya Ekonomi Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, İtalya’daki Avrupa İşletmeler Ağı (AİA), Genç Girişimciler için Erasmus konsorsiyumları ve finans kurumları katılımı ile toplantı gerçekleştirilmiştir.


KOSGEB Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Akdağ’ın başkanlığında programı gerçekleştiren ekip, COSME’nin koordinasyonu için KOSGEB’in kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, COSME’nin potansiyel faydalanıcılara ve hedef gruplara tanıtılması, hedef grupların bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılması ve böylelikle COSME çağrılarına başvuruların ve başvuru kalitelerinin artırılması yönünde İtalya’nın deneyimlerini yerinde inceleme fırsatı bulmuştur.


KOSGEB Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Akdağ konuşmalarında, bu proje ile 7 aylık bir zaman boyunca; COSME’nin koordinasyonu için KOSGEB’in kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, COSME’nin potansiyel faydalanıcılara ve hedef gruplara tanıtılması, hedef grupların bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılması ve böylelikle COSME çağrılarına başvuruların ve başvuru kalitelerinin artırılması yönünde yoğun bir çalışma yürütüleceğini belirtmiştir. İtalya ile ülkemizin ikili işbirliği alanında ve COSME kapsamında yürüteceği işbirliğinin önemini vurgulamıştır.


KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Necati Günaydın ve AB Koordinasyon Müdürü N. Pınar IŞIN ülkemizdeki KOBİ ekosistemi, KOSGEB uygulamaları ve COSME Programı faaliyetlerimize ilişkin sunumlar yapmıştır.


İtalya Ekonomi Bakanlığı Avrupa Politikaları ve Devlet Yardımı Yöneticisi Antonello Lapalorcia ise, İtalya’nın KOBİ ve COSME perspektifini ortaya koymuş, iki ülke arasında geliştirilecek işbirliğinin sağlayacağı faydanın önemini vurgulamıştır.


Ticaret Odası, AİA ve Genç Girişimciler için Erasmus konsorsiyumları temsilcileri, COSME Programı kapsamında yürütülen İtalya’daki “Pazarlara Erişim”, “Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi” ve “Girişimcilik ve Girişimci Kültürü” bileşenleri faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler sunmuş, Türkiye’deki uygulamalar ile ortak ve farklı yönleri tartışılmıştır.


İtalya’daki finans sektörü temsilcilerinin katılımı ile ise, ağırlıklı olarak KOBİ’lerin finansmana erişimi ve COSME Programı Finansmana erişim bileşeni kapsamındaki deneyimlerin ele alındığı bir toplantı gerçekleştirilmiştir.


Ziyaret esnasında, hem kamu kurum/kuruluşları hem de sektörler arası işbirliği olanakları gündeme gelmiş, potansiyel işbirliklerinin ilk adımı atılmıştır.