COSME HABERLER

“COSME Programına Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst Seviyeye Çıkarabilmek İçin Koordinasyon Kapasitesinin Artırılması” Projesi Ankara Eğitimi gerçekleşti.

COSME Programının ulusal koordinatörlüğünü yürüten Başkanlığımız, IPA fonları ile desteklenen “COSME Programına Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst Seviyeye Çıkarabilmek İçin Koordinasyon Kapasitesinin Artırılması” projesini yürütmektedir.


COSME programından yararlanan kurum ve kuruluşların sunumlarıyla katılımcılara yeni ufuklar kazandırması hedefiyle eğitimler planlanmış ve üçüncü eğitim 28 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir. Eğitim, KOSGEB Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet AKDAĞ’ın ve Avrupa Birliği Bakanlığı Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanı Sayın Kayhan ÖZÜM’ün yaptığı açılış konuşmaları ile başlamıştır.


Sayın Kayhan ÖZÜM, Birlik Programları ile ilgili genel çerçeve ve ülkemizin durumu hakkında bilgi sunmuştur. Küçük işletmelerin büyüme ve yenilikçiliğe yönelik faaliyetleri ile girişimciliğin ve girişimcilik kültürünün desteklenmesi, işletmeler üzerindeki idari yüklerin azaltılması ve daha iyi bir iş ortamının yaratılması bakımından COSME programının önemine vurgu yaparak AB Bakanlığı olarak projenin önemine dikkat çekmiştir.


KOSGEB Başkan Yardımcımız Sayın Ahmet AKDAĞ açılış konuşmalarında, bu proje ile, COSME’nin koordinasyonu için KOSGEB’in kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, COSME’nin potansiyel faydalanıcılara ve hedef gruplara tanıtılması, hedef grupların bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılması ve böylelikle COSME çağrılarına başvuruların ve başvuru kalitelerinin artırılması yönünde yoğun bir çalışma yürütüleceğini belirtmiştir.


Sayın AKDAĞ ayrıca, kişisel veya kurumsal olarak ülke için yapılan her çalışmanın, bu güzel ülkenin gelişiminde bir yapı taşı daha olacağını ve bu nedenle COSME programından en üst seviyede fayda sağlanabilmesi için hep birlikte gayret sarf edilmesinin önemli olduğunu hatırlatmıştır.


Söz konusu Tematik Eğitime kamu kurum/kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, üniversiteler, finans kuruluşları, teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici şirketleri ve STK’lar olmak üzere etkinliğe yoğun bir katılım sağlanmıştır.


KOSGEB AB Koordinasyon Müdürlüğünden KOBİ Uzmanı Ümit ÇAKAR, COSME Programı kapsamında yürütülen “Finansmana Erişim”, “Pazarlara Erişim”, “Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi” ve “Girişimcilik ve Girişimci Kültürü” Bileşenleri hakkında detaylı bilgiler sunarak, Türkiye’deki son durumdan bahsetmiştir.


Etkinlikte ayrıca; COSME Programı kapsamında Pazarlara Erişim Bileşeni altında Avrupa İşletmeler Ağı Konsorsiyumlarından EEN ANATOLIA koordinatörü olan KOSGEB Ankara OSTİM Müdürlüğünden KOBİ Uzmanı Sn. Uğurtan SÜMER, Girişimcilik ve Girişimci Kültür Bileşeni altında “Genç Girişimciler İçin Erasmus” Programı kapsamında ODTÜ Teknokent’ten Erasmus Proje Yöneticisi, Sn. Başak ÖZCAN, Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi Bileşeni altında Turizm Projesi desteklenen Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Proje Birimi Başkanı Sn. Mehmet BOZDOĞAN ve Kümelenme projesi ile destek almaya hak kazanan OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi Derneği’nden Sn. Esma AKYÜZ ve proje otaklarından Sn. Enrico VENTURINI, Sn. Andrea PHILIPSON ve Sn. Felipe CARRASCO, sunumlarını gerçekleştirmişlerdir. Konuşmacılar yaptıkları sunumlarda, açılan çağrılara nasıl başvuru yaptıkları, hangi aşamalardan geçtikleri, ne tür zorluklarla karşılaştıkları ve proje ortakları ile birlikte çalışma kültürlerini nasıl geliştirdikleri hakkında bilgi vermişlerdir.