COSME HABERLER

“COSME Programına Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst Seviyeye Çıkarabilmek İçin Koordinasyon Kapasitesinin Artırılması” Projesi Gaziantep Eğitimi Gerçekleşti

Geçtiğimiz yıllarda COSME’nin öncülleri olan AB Çok Yıllı Programı, ardından gelen Girişimcilik ve Yenilik Programı altında da benzer roller üstlenmiş ve söz konusu Programlardan ülkemizin olabildiğince fazla yararlanabilmesi için çalışmalar yürütmüş olan KOSGEB’in ulusal koordinatörlüğünü yürüttüğü, COSME Programı’ndan yararlanma kapasitesini güçlendirmek amacıyla hazırlanan ve Avrupa Birliği’nin IPA fonları ile desteklediği “COSME Programına Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst Seviyeye Çıkarabilmek İçin Koordinasyon Kapasitesinin Artırılması” adlı projesinin Trabzon, İstanbul ve Ankara’dan sonraki 4. Tematik eğitimi de Gaziantep’te gerçekleştirildi.


Eğitimin ilk konuşmasını yapan Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şevket Beyhan Hıdıroğlu, tarihi ipek yolu üzerinde bir ticaret, üretim, kültür, hoşgörü ve lezzet merkezi olan Gaziantep’in sahip olduğu ekonomik gücün bir kaldıraç olması gerektiğini ve bu noktada mesleki örgütlere ve iş dünyasına yönlendiren kurumlara önemli görevler düştüğünü belirtti.


Diğer açılış konuşması yapan KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet Akdağ, hâlihazırda ulusal koordinasyonu yürütülen COSME Programı’na katılım ile en temelde, AB’nin önceki eşdeğer programlarında edinilen tecrübe ve kazanımların devamlılığı ve ülkemizin temsilinin sürdürülmesinin hedeflendiğinden bahsetmiş ve kişisel veya kurumsal olarak ülkemiz için yaptığımız her çalışmanın bu güzel ülkenin gelişiminde bir yapı taşı daha olacağını, bu nedenle de COSME programından en üst seviyede fayda sağlayabilmemiz için birlikte gayret sarf etmenin önemini vurgulamıştır.


Açılışın ardından etkinlik kapsamında KOSGEB; AB Bakanlığı, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Özyeğin Üniversitesi, OSTİM İŞİM Kümelenmesi ve İtalyan ortağı tarafından, COSME bileşenleri; pazarlara erişim, girişimcilik kültürü ve çerçeve koşulların iyileştirilmesi hakkında sunumlar gerçekleştirilerek COSME’ye başvuru ve uygulama sürecinde yaşanan sorunlar ve deneyimler paylaşılmıştır.


COSME’nin bilinirliğini artırma konusundaki Proje kapsamındaki faaliyetlere önümüzdeki dönemde Bursa, İzmir ve Adana gibi illerde yapılacak Tematik eğitimler ile devam edilmesi planlanmaktadır.