COSME HABERLER

Proje Kapsamında İspanya’ya Çalışma Ziyareti düzenlendi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen 5 Ekim’de Açılış Toplantısı yapılan “COSME Programına Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst Seviyeye Çıkarabilmek için Koordinasyon Kapasitesinin Artırılması” Projesi kapsamında 18-21 Aralık 2017 tarihlerinde İspanya’nın Madrid şehrine çalışma ziyareti düzenlenmiştir.


19 Aralık 2017 tarihinde, İspanya Ekonomi, Sanayi ve Rekabetçilik Bakanlığı’nın misafirliğinde, İspanya’daki KOBİ politikaları, Avrupa İşletmeler Ağı (AİA), Genç Girişimciler için Erasmus konsorsiyumu ve turizm projeleri özelinde ilgili kurum/kuruluşların katılımı ile toplantı gerçekleştirilmiştir.


İspanya Ekonomi, Sanayi ve Rekabetçilik Bakanlığı KOBİ Politikalarından sorumlu Genel Müdürü Mario Buisán ilk günkü toplantının açılışını yaparak, ülke genelinde yerel kurum ve kuruluşlar bazında ve bakanlıklar bünyesinde KOBİ politikalarının geliştirilip uygulandığını ancak koordinasyonun kendi birimlerinde olduğunu vurgulamışlardır. Bunun yanı sıra BUSIAN; girişimcilik inisiyatifinin teşvik edilmesi, AR-GE ve inovasyonun desteklenmesi, mevzuatın sadeleştirilmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması, dış ticarete açılımın teşvik edilmesi ve dijitalleşme kapasitesinin arttırılması konularında KOBİ’lere her türlü desteğin sağlandığını belirtmiştir.


KOSGEB Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet AKDAĞ KOSGEB’in yapmış olduğu faaliyetler hakkında kısaca bilgi vererek konuşmasına başlamış, ekim ayında lansmanı yapılan proje kapsamında COSME’nin koordinasyonu için KOSGEB’in kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, COSME’nin potansiyel faydalanıcılara ve hedef gruplara tanıtılması, hedef grupların bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılması ve böylelikle COSME çağrılarına başvuruların ve başvuru kalitelerinin artırılması yönünde yoğun bir çalışma yürütüleceğini belirtmiştir.


AKDAĞ konuşmasında ayrıca İspanya ile ülkemizin ikili işbirliği alanında ve COSME kapsamında yoğun bir şekilde yürütülen işbirliğinin önemini vurgulamış ve KOSGEB’in uzun yıllardır uluslararası platformlarda yer alan bir kurum olduğuna değinerek 50’nin üzerinde ülkede, KOBİ’lere hizmet sağlayan benzer kuruluşlarla birlikte çalışma imkânı bulan KOSGEB’in, AB, Birleşmiş Milletler ve OECD gibi uluslararası yapılarla da çeşitli program ve projeler yürütmüş olduğunu dile getirmiştir.


KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Necati GÜNAYDIN ve AB Koordinasyon Müdürü N. Pınar IŞIN ülkemizdeki COSME Programı faaliyetlerimize ilişkin sunum gerçekleştirmiştir. Sonrasında ise COSME Programı “Pazarlara Erişim” bileşeni çerçevesinde EEN ağ temsilcisi ve Madrid bölge hükümetinin eğitim müsteşarlığı tarafından kurulmuş, üniversitelerdeki kalite sistemini inceleyen bir kurum olan Madrimasd’ın hızlandırıcı programları gibi girişimciler için destekler sağladığı ve bilimsel forumlar düzenlediği belirtilmiştir. Bunun yanı sıra AB projeleri ve teknoloji transferlerinin özellikle EEN vasıtasıyla yürütülmekte olduğu vurgulanmıştır.


COSME Programı “Girişimcilik ve Girişimci Kültürü” bileşeni kapsamında İspanya’da Genç Girişimciler için Erasmus koordinatörü olarak çalışmakta olan Innogate kuruluşu ile İspanya genelindeki faaliyetleri, farklı başarı hikayeleri, ülkemizdeki uygulamaya ait ortak ve farklı yönleri konusunda kapsamlı bir şekilde fikir alış verişinde bulunulmuştur.


20 Aralık 2017 tarihinde Ulusal İnovasyon Kurumu (ENISA) ve kredi garanti kurumlarından biri olan CERSA ile toplantılar yapılarak girişimci ve KOBİ’lere sağlanan inovasyona dayalı destekler ve COSME Programı “Finansmana Erişim” bileşeni kapsamında yapılan çalışmalar ele alınmıştır.


İlgili kurum/kuruluşlar ile ikili işbirliği yapılması ve COSME Programına açılan çağrılara Türk-İspanyol işbirliğinde başvuruların arttırılması için adımlar atılmıştır. Son olarak program kapsamında İspanya Madrid Büyükelçisi Sayın Ömer ÖNHON heyetimizi makamında ağırlamış ve karşılıklı olarak gerçekleştirdiğimiz ziyaretler ve toplantılar hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur.