Avrupa İşletmeler Ağı

Ülkemizde, Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının (CIP) döneminde faaliyete başlayan Avrupa İşletmeler Ağı, toplam 33 ortaktan oluşan 7 konsorsiyum ile, 20 Ocak 2009’dan itibaren, yurt genelini kapsayacak şekilde, tüm ülkeye etkin ve etkili bir şekilde hizmet vermiştir. COSME döneminde ise, KOBİ’lerin AB nezdindeki çalışmalara erişimini ve işbirliklerini artırmak için AİA faaliyetlerine toplam 50 ortaktan oluşan 11 konsorsiyum ile devam edilmektedir.

COSME döneminde kazanımlarımızın artarak devam etmesi için çalışmalarımız ve Avrupa Komisyonu, EASME, ilgili kurum kuruluşlar ve Ağ Ortakları ile işbirliğimiz devam etmektedir. COSME Programı’ndan azami faydayı elde etmek ve uygulamada yeknesaklığı sağlamak amacıyla idari ve teknik çalışmalar yapılmaktadır. Konsorsiyumlarımızı ilgilendiren iş ve işlemler, Avrupa Komisyonu ve EASME ile koordineli olarak KOSGEB tarafından takip edilmektedir. 12 KOSGEB Müdürlüğünün de aralarında bulunduğu, tüm konsorsiyum ortaklarının yaptığı çalışmalar ile KOBİ’lerimizin pazarlara erişimine önemli katkılar sağlamaktadır.

KOSGEB Müdürlükleri, bu konsorsiyumların 9’unda koordinatördür. Bu konsorsiyumlarda;

  • KOSGEB Müdürlükleri,
  • Odalar,
  • Üniversiteler,
  • Araştırma Merkezleri,
  • Teknoparklar,
  • Kalkınma Ajansları ve Teknoloji Transfer Ofisleri yer almaktadır.

KOBİ’lere yönelik her coğrafyadan kamu ve özel sektör kuruluşunu bir araya getiren Avrupa İşlemeler Ağı, ülkemizde hem ulusal hem de uluslararası iş birliğinin geliştirilmesine hizmet etmekte, kamu ve özel sektör ortaklığının başarılı bir örneğini oluşturmaktadır.

Avrupa İşletmeler Ağı Türkiye Konsorsiyumları
Menü