Türkiye ve COSME

COSME Programı, çoğu Birlik programından farklı olarak hedef kitleye doğrudan hibe aktarımında bulunmamaktadır. Nihai ve temel amacı, hedef kitle olan girişimcilere ve KOBİ’lere ulaşmaktır. Operasyonel seviyede bunu hedef kitleye hizmet sağlayan yeni yapılar oluşturarak ve mevcut yapıları yeni ve gelişkin araçlarla zenginleştirerek yapmaktadır.

COSME Programı, kurguladığı araçlar vasıtasıyla katılımcı ülkelerdeki yapıların kurumsal yeteneklerinin gelişmesine ve KOBİ’lere hizmet sağlayan mevcut yapıların birlikte çalışmasını teşvik ederek, hizmet etkinliğinin artmasına yardımcı olmaktadır.

COSME Programı kapsamında, ülkelerin aldığı toplam hibe miktarına göre Türkiye 8. sırada yer almaktadır. Türkiye, koordine edilen proje sayısına göre ise 5. sıradadır.

Türkiye, COSME’den en fazla hibe alan 8. Ülke
Grafiği büyütmek için görsel'e tıklayınız
Türkiye, COSME’de alınan proje sayısına göre 5. Ülke
Grafiği büyütmek için görsel'e tıklayınız

TÜRKİYE‘DE COSME PROJELERİ

COSME Programı kapsamında sunulan araçlar ve dahil olunan platformlar ile KOBİ’lere hizmet sunan ve temsil eden kurum ve kuruluşların kapasitelerinin gelişmesine, uluslararası iş birlikleri kurmalarına ve hedef kitlelerine daha nitelikli, yüksek katma değerli hizmet sunmalarına katkı sağlanmaktadır.

Türkiye’de söz konusu araçlar ve platformlar ile sağlanan yararların yanı sıra COSME kapsamında çağrı bazlı projeler de desteklenmektedir.

COSME Programı kapsamında, Türkiye’de uygulanan projelerle ilgili bilgiler bileşen bazında şu şekildedir:

FİNANSAL ARAÇLAR

COSME sunduğu finansal araçlar vasıtasıyla sektör ayrımı yapmaksızın, ulusal kredi ortamında KOBİ’ler için ilave bir kredi hacmi oluşturmaktadır. Bu kredilerden, normal şartlarda yararlanma ihtimali düşük olan KOBİ’ler yararlanmakta ve KOBİ’lerin finansmana erişim imkânının artırılması, çarpan etkisiyle ülke ekonomilerine olumlu yansımaktadır.

Finansal Araçlar bileşeni çerçevesinde, ülkemizden QNB Finansbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) projeleri desteklenmeye hak kazanmıştır.

QNB Finansbank

QNB Finansbank ile Avrupa Yatırım Fonu (AYF) arasında bir anlaşma imzalanmıştır. AYF’den yaklaşık 7,3 milyon Avro’luk bir taahhüt miktarı sağlanmıştır. Söz konusu anlaşmaya göre, bu garanti tutarı ile toplam 228 milyon Avro’luk bir kredi hacmi oluşturularak toplam 37.000 işletmenin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Kredi Garanti Fonu (KGF)

 KGF ile AYF arasında imzalanan 19,6 milyon Avro’luk kontr-garanti anlaşması çerçevesinde sağlanacak kefalet desteği ile her bir KOBİ, 12 ayı ödemesiz dönem olmak üzere toplam 60 ay vade ile 1 milyon Liraya kadar kredi kullanabilecektir. Bu proje kapsamında KOBİ’lere yaklaşık 3 milyar Lira tutarında kredi kullandırılması beklenmektedir.

PAZARLARA ERİŞİM

Avrupa İşletmeler Ağı:

COSME, oluşturulan ağ yapılarıyla bir araya getirdiği ülke işletmelerinin teknik ve ticari ortaklıkları kurmasına imkân vermektedir. Bu yöntem sağlanan hizmetlerin etkisini yaygınlaştırmakta ve çoklayıcı etkisi göstermektedir.

Ülkemizdeki Avrupa İşletmeler Ağı 50 ortaktan oluşan 11 konsorsiyumun yer aldığı bir yapıdır. Bu konsorsiyumlarda;

 • KOSGEB Müdürlükleri,
 • Odalar,
 • Üniversiteler,
 • Araştırma Merkezleri,
 • Teknoparklar,
 • Kalkınma Ajansları ve Teknoloji Transfer Ofisleri yer almaktadır.
ÇERÇEVE KOŞULLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ

Çerçeve koşulların iyileştirilmesi kapsamında, ülkemizde kümelenme ve turizm alanlarında projeler yürütülmektedir:

KÜMELENME
EACP ABROAD - Activities and Business from Real Opportunities for Aerospace Developments

EACP ABROAD – Activities and Business from Real Opportunities for Aerospace Developments

Proje amacı: Kümeler arasında işbirlikleri geliştirmek, kümeler arasındaki işbirliğinden yararlanarak KOBİ’ler için B2B, iş gezileri gibi ticari anlamda katkı sağlayacak aktiviteler gerçekleştirmek, Avrupa çapında gerçekleşen organizasyonlara uluslararası ortakları davet ederek Avrupa Havacılık Kümelenmeleri Birliği (European Aerospace Cluster Partnership – EACP) KOBİ’leriyle yeni ilişkiler geliştirmelerini sağlamak, bu uluslararası etkileşimden yararlanarak kümeler için yeni ufuklar açmak ve sektörler arası yeni işbirlikleri geliştirmektir.

Proje başlangıç tarihi: 01/01/2016

Proje bitiş tarihi: 31/12/2017

Proje Ortakları:

 • Aerospace Valley (Koordinatör) – Fransa
 • Eskisehir Sanayi Odası (Proje ortağı) – Türkiye
 • Asociacion Aeronautica Aragonesa-Aera (Proje ortağı) – İspanya
 • Hamburg Aviation Ev (Proje ortağı) – Almanya
 • Skywin Wallonie Asbl (Proje ortağı) – Belçika
 • Wachstumsinitiative Suderelbe Aktiengesellschaft (Proje ortağı) – Almanya
CLUSTEM - Empowering Clusters Management and Services in Textile and Machinery Sectors

CLUSTEM – Empowering Clusters Management and Services in Textile and Machinery Sectors

Proje amacı: Kümelerin yönetim kapasitesinin kıyaslama çalışması (benchmarking), çalışma ziyaretleri ve eğitimlerle arttırılması; endüstriyel tekstil ve makine sektörleri arasında işbirliğinin kurulması böylece tekstil KOBİ’lerinin yenilik yapmak için en çok ihtiyaç duydukları sektörle bağlantılarının güçlendirmesi; kümeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması, yenilik yapma kapasitesinin arttırılması, KOBİ’lerin uluslararası faaliyet göstermesinin desteklenmesi, kilit teknolojilerde yetkinleşmenin sağlanması ve KOBİ’lere verimli kaynak kullanımı konusunda yol gösterilmesidir. Proje kapsamında ayrıca, Avrupa’da yer alan 40 ülkeden 902 küme analiz edilerek konsorsiyum üyelerine kıyaslama analizi gerçekleştirilmiş ve küme yönetimi ve vermiş olduğu hizmetler kapsamında bir değerlendirme yapılmıştır. Yapılan kıyaslama analizi sonrası proje ortaklarına AB tarafından Bronz marka küme sertifikası verilmiştir.

Proje başlangıç tarihi: 01/01/2016

Proje bitiş tarihi: 31/12/2017

Proje Ortakları:

 • Next Technology Tecnotessile Societa Nazionale Di Ricerca R L (Koordinatör) – İtalya
 • İş ve İnşaat Makineleri Kümelenme Derneği (Proje ortağı) – Türkiye
 • Asociacion De Empresarios Textiles De La Region Valenciana (Proje ortağı) – İspanya
 • Huddersfield & District Textile Training Company Limited (Proje ortağı) – Birleşik Krallık
GEO-Energy Europe - Geo-Energy for the XXIst Century

GEO-Energy Europe – Geo-Energy for the XXIst Century

 Proje amacı: Jeo-enerjiye odaklanan bir Avrupa Stratejik Küme Ortaklığı (ESCP) oluşturmak, ESCP’nin uluslararası hale gelmesine yardımcı olmak için ortak bir strateji, yol haritası geliştirmek ve önermektir. Bu amaç COSME tarafından “Clusters Go International” projeleri çağrısı açılmıştır. Konsorsiyum, uygulamalı yer bilimleri ya da jeo-enerjide 4 kümeden ve jeotermal enerjide uzmanlaşmış 4 iş ağı kuruluşundan oluşmaktadır. Avrupa ve ulusal enerji geçişi hedefleri doğrultusunda 2 yıllık proje; ağ oluşturma faaliyetlerini, sektörler arası beceri ve teknoloji transferlerini, pazar araştırmalarını ve ortaya çıkan derin jeotermal enerji endüstrisinin tanıtımına yönelik strateji oluşturmayı hedeflemektedir.

 

Proje başlangıç tarihi: 01/01/2018

Proje bitiş tarihi: 31/12/2019

 

Proje Ortakları:

 • Avenir Energie Environnement Avenia (Koordinatör) – Fransa
 • Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (Proje ortağı) – Türkiye
 • Association Francaise Des Professionnels De La Geothermie (Proje ortağı) – Fransa
 • Communications, Climate Action And Environments (Proje ortağı) – İrlanda
 • European Geothermal Energy Council (Proje ortağı) – Belçika
 • Geoenergy Celle Ev (Proje ortağı) – Almanya
 • Geoplat (Proje ortağı) – İspanya
 • Platan Mernoki Tanacsado Kft (Proje ortağı) – Macaristan
TURIZM
DIVERTIMENTO - Diversifying tourism offers in peripheral destinations with heritage-based products and services, stakeholder skills alliances to internationalize locally operating micro-enterprises

DIVERTIMENTO – Diversifying tourism offers in peripheral destinations with heritage-based products and services, stakeholder skills alliances to internationalize locally operating micro-enterprises

Proje amacı: DIVERTIMENTO ile popüler olmayan turizm alanlarındaki turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesini amaçlanmıştır. Bunun için yerel değerlerin ve ürünlerin kullanılması, paydaş dayanışmasının güçlendirilmesi, yerel bazda faaliyet gösteren küçük işletmelerin yeterli profesyonel yetkinliğe ulaşması, küresel pazara erişimin sağlanması hedeflenmiştir. Bu proje rağbet görmeyen ancak yüksek potansiyele sahip olan turizm alanlarının ilgi görmesini sağlamıştır. Yunanistan, İtalya, İspanya, Slovenya, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye’den 7 adet turizm bölgesi seçilmiştir. Proje kapsamında; kültürel miras değerlerinin oluşturulan konseptler üzerinden turizm gibi sektörlerde daha etkin kullanımı amaçlanmıştır. Proje içerisinde Doğu Karadeniz bölgesinin kültürel mirasının, nasıl daha canlı ve aktif şekilde turistlere sunulabileceği üzerine çeşitli paydaş toplantıları, yuvarlak masa toplantıları, uluslararası çalıştaylar ve saha ziyaretleri düzenlenmiş ve projeye katılan her ülke bir konsept pilot proje geliştirmiştir. Projenin ortaklarından olan DOKA, Doğu Karadeniz bölgesi için ‘İpek Yolu’ndan Modern Zamanlara Doğu Karadeniz, Efsanevi Yolculuklar’ konseptini geliştirmiş ve bu konsept çerçevesinde, Trabzon Bedesten Çarşısı ve Memişağa Konağı, Giresun Adası, Ordu Yason Burnu, Rize Zil Kale ve Gümüşhane Santa Harabeleri gibi alanlarda çalışma yapılmıştır.

 

Proje başlangıç tarihi: 01/04/2016

Proje bitiş tarihi: 30/09/2017

 

Proje Ortakları:

 • Culturepolis (Koordinator) – Yunanistan
 • Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (Proje ortağı) – Türkiye
 • Hotelofi Sl (Proje ortağı) – İspanya
 • Institutul De Economie Nationala – Ien (Proje ortağı) – Romanya
 • Pozejdon Turizem, Turisticna Agencija, D.O.O. (Proje ortağı) – Slovenya
 • Unicity Srl (Proje ortağı) – İtalya
 • Union Of Bulgarian Black Sea Localauthorities Sdruzhenie (Proje ortağı) – Bulgaristan
VOYAGE- Valuable Opportunities You Are Given in Europe

VOYAGE- Valuable Opportunities You Are Given in Europe

Proje amacı: Proje kapsamında; turizm sektörüne ilgi duyan gençlere yönelik teorik ve pratik faaliyetlerden oluşan ve katılımcıların karşılıklı ziyaretleriyle girişimcilik becerilerini geliştirebilecekleri faaliyetlerle turizm alanında yeni beceriler kazanmaları amaçlanmıştır. Proje süresi içinde, toplam 60 katılımcının hareketliliği öngörülmüştür.

Proje başlangıç tarihi: 01/08/2015

Proje bitiş tarihi: 31/08/2016

Proje Ortakları:

 • Europos Socialinis Verslumo Ugdymo ir İnovatyviu Studiju İnstitu (Koordinatör) – Litvanya
 • Nail Ünlü (Proje ortağı) – Türkiye
 • Ünlü Apart Pansiyon (Proje ortağı) – Türkiye
 • Barbu-Unlu Laetitia (Proje ortağı) – Fransa
 • Lietuvos Buriuotoju Sajunga (Proje ortağı) – Litvanya
 • Moltivolti Capovolti (Proje ortağı) – İtalya
 • Stichting Nhtv Internationale Hogeschool Breda (Proje ortağı) – Hollanda
 • Szkola Glowna Turystyki İ Rekreacji (Proje ortağı) – Polanya
 • Top Kinisis Hellas (Proje ortağı) – Yunanistan

Valstybinis Turizmo Departamentas Prie Ukio Ministerijos (Proje ortağı) – Litvanya

EDEN Turkey: Destination of Excellence in Local Gastronomy

EDEN Turkey: Destination of Excellence in Local Gastronomy

 Proje amacı: “Turizm ve Yerel Gastronomi” temasıyla geleneksel olmayan lokasyonlar arasında ulusal düzeyde bir mükemmellik hedefi seçmek, EDEN markasına ve değerlerine dikkat çekmek için ödül töreni, tanıtım ve iletişim faaliyetleri planlamak, sürdürülebilir turizm gelişim modelleri ile ilgili hedefleri başlatmak için proje çıktılarının, en iyi deneyimlerin ve sonuçların yaygınlaştırılması, Ağ oluşturma ve iletişim faaliyetleri ile EDEN markasını ve Türkiye’deki sürdürülebilir turizme olan bağlılığı güçlendirmek ve geleneksel olmayan lokasyonların yeni turizm teklifleri geliştirmesine ve bu lokasyonları ziyaret eden turist sayısını artırmaktır. EDEN Projesi kapsamında 2015 yılında seçilen destinasyon Turizm ve Yerel Gastronomi teması ile Gaziantep olmuştur.

Proje başlangıç tarihi: 01/03/2015

Proje bitiş tarihi: 31/12/2015

Proje Ortakları:

 • Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı (Koordinatör) – Türkiye
GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ

Genç Girişimciler için Erasmus bileşeni kapsamında, mevcut durumda ülkemizde yetkilendirilen kurumlar Ankara Ticaret Odası ile İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’dir. Söz konusu bileşen kapsamında desteklenen projeler:

Entrepreneurs' Mobility IX 2 - EM IX 2

Entrepreneurs’ Mobility IX 2 – EM IX 2

Proje amacı: Proje, Genç Girişimciler için Erasmus Programı’na katılan ülkelerde işletmelerin rekabet edebilirliği ve sürdürülebilirliğini güçlendirmeye yönelik tasarlanmıştır. EM IX 2 girişimcilik ruhunu teşvik eden bir yapıya sahiptir ve KOBİ’lere büyüme, uluslararası pazarlara ve değerlere ulaşma, finansmana erişim gibi konularda uzman desteği sağlamaktadır. Proje, yeni işletmelere bireysel destek, başka bir katılımcı ülkede bulunan tecrübeli işletmelerle işbirliği geliştirme gibi fırsatlar sunmaktadır. Proje kapsamında; girişimcilik becerilerinin ve kültürünün teşvik edilerek yeni KOBİ’lerin kurulması, büyümesi, uluslararasılaşması ve finansmana erişim konularında uzman desteği sağlanması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında yeni girişimcilere, program üyesi olan başka bir ülkedeki başarılı bir ev sahibi girişimcinin yanında tecrübe ve bilgi edinerek karşılıklı ve sürdürülebilir bir iş birliği kurma fırsatı sunulmaktadır. Proje süresi içinde, toplam 805 karşılıklı değişim yapılması öngörülmektedir.

Proje başlangıç tarihi: 01/02/2019

Proje bitiş tarihi: 31/01/2022

Proje Ortakları:

 • Centro Studi Cultura Sviluppo Associazione (Koordinatör) – İtalya
 • Ankara Ticaret Odası (Proje ortağı) – Türkiye
 • Abuplus International Gmbh (Proje ortağı) – Almanya
 • Asset Technology Epe (Proje ortağı) – Yunanistan
 • Ayuntamiento de Santander (Proje ortağı) – İspanya
 • Dekaplus Business Services Ltd (Proje ortağı) – Kıbrıs
 • European Minds Sweden Ab*Ems (Proje ortağı) – İsveç
 • Hospodarska Komora Ceske Republiky (Proje ortağı) – Çek Cumhuriyeti
 • Institutul Postliceal Phoenix Asociatie (Proje ortağı) – Romanya
 • Uab Civitta (Proje ortağı) – Litvanya
Entrepreneurs' Mobility IX 1 - EM IX 1

Entrepreneurs’ Mobility IX 1 – EM IX 1

Proje amacı: Entrepreneurs’ Mobility IX 1 Projesi Avrupa Küçük İşletmeler Yasası (Small Business Act for Europe) ile tanımlanan politikalarla uyumlu olarak hazırlanmıştır. Proje, Genç Girişimciler için Erasmus Programı’na katılan ülkelerde işletmelerin rekabet edebilirliği ve sürdürülebilirliğini güçlendirmeye yönelik tasarlanmıştır. EM IX 1 girişimcilik ruhunu teşvik eden bir yapıya sahiptir ve KOBİ’lere büyüme, uluslararası pazarlara ve değerlere ulaşma, finansmana erişim gibi konularda uzman desteği sağlamıştır. Proje, yeni işletmelere bireysel destek, başka bir katılımcı ülkede bulunan tecrübeli işletmelerle işbirliği geliştirme gibi fırsatlar sunmuştur.

Proje başlangıç tarihi: 01/02/2017

Proje bitiş tarihi: 31/01/2019

Proje Ortakları:

 • Centro Studi Cultura Sviluppo Associazione (Koordinatör) – İtalya
 • Ankara Ticaret Odası (Proje ortağı) – Türkiye
 • Abuplus International Gmbh (Proje ortağı) – Almanya
 • Asset Technology Epe (Proje ortağı) – Yunanistan
 • Associacao Industrial Portuguesa -Camara De Comercio E Industria (Proje ortağı) – Portekiz
 • Ayuntamiento de Santander (Proje ortağı) – İspanya
 • Dekaplus Business Services Ltd (Proje ortağı) – Kıbrıs
 • European Minds Sweden Ab*Ems (Proje ortağı) – İsveç
 • Hospodarska Komora Ceske Republiky (Proje ortağı) – Çek Cumhuriyeti
 • Institutul Postliceal Phoenix Asociatie (Proje ortağı) – Romanya
 • Uab Civitta (Proje ortağı) – Litvanya
Entrepreneurs' Mobility VIII – EM VIII

Entrepreneurs’ Mobility VIII – EM VIII

Proje amacı: Proje kapsamında; girişimcilik becerilerinin ve kültürünün teşvik edilerek yeni KOBİ’lerin kurulması, büyümesi, uluslararasılaşması ve finansmana erişim konularında uzman desteği sağlanması amaçlanmıştır. Proje kapsamında yeni girişimcilere, program üyesi olan başka bir ülkedeki başarılı bir ev sahibi girişimcinin yanında tecrübe ve bilgi edinerek karşılıklı ve sürdürülebilir bir iş birliği kurma fırsatı sunulmuştur.

Proje başlangıç tarihi: 01/02/2016

Proje bitiş tarihi: 31/01/2018

Proje Ortakları:

 • Centro Studi Cultura Sviluppo Associazione (Koordinatör) – İtalya
 • Ankara Ticaret Odası (Proje ortağı) – Türkiye
 • Asset Technology Epe (Proje ortağı) – Yunanistan
 • Associacao Industrial Portuguesa -Camara De Comercio E Industria (Proje ortağı) – Portekiz
 • Ayuntamiento de Santander (Proje ortağı) – İspanya
 • Business in The Community (Proje ortağı) – Birleşik Krallık
 • Cooperation Bancaire Pour L’europe (Proje ortağı) – Belçika
 • European Minds Sweden Ab*Ems (Proje ortağı) – İsveç
 • Fundatia Danis Pentru Dezvoltare Manageriala (Proje ortağı) – Romanya
 • Verein Zur Forderung Des Internationalen Austausches Von Lehrlin (Proje ortağı) – Avusturya
Entrepreneurs' Mobility VII - EM VII

Entrepreneurs’ Mobility VII – EM VII

Proje amacı: Entrepreneurs’ Mobility VII Projesi Avrupa Küçük İşletmeler Yasası (Small Business Act for Europe) ile tanımlanan politikalarla uyumlu olarak hazırlanmıştır. Proje, Genç Girişimciler için Erasmus Programı’na katılan ülkelerde işletmelerin rekabet edebilirliği ve sürdürülebilirliğini güçlendirmeye yönelik tasarlanmıştır. EM VII girişimcilik ruhunu teşvik eden bir yapıya sahiptir ve KOBİ’lere büyüme, uluslararası pazarlara ve değerlere ulaşma, finansmana erişim gibi konularda uzman desteği sağlamıştır. Proje, yeni işletmelere bireysel destek, başka bir katılımcı ülkede bulunan tecrübeli işletmelerle işbirliği geliştirme gibi fırsatlar sunmuştur.

Proje başlangıç tarihi: 01/02/2015

Proje bitiş tarihi: 31/01/2017

 

Katılımcılar:

 • Centro Studi Cultura Sviluppo Associazione (Koordinatör) – İtalya
 • Ankara Ticaret Odası (Proje ortağı) – Türkiye
 • Asset Technology Epe (Proje ortağı) – Yunanistan
 • Ayuntamiento de Santander (Proje ortağı) – İspanya
 • European Minds Sweden Ab*Ems (Proje ortağı) – İsveç
 • Fundatia Danis Pentru Dezvoltare Manageriala (Proje ortağı) – Romanya
 • Hospodarska Komora Ceske Republiky (Proje ortağı) – Çek Cumhuriyeti
 • Stichting Child And Youth Finance International (Proje ortağı) – Hollanda
 • Verein Zur Forderung Des Internationalen Austausches Von Lehrlin (Proje ortağı) – Avusturya
 • Voka-Kamer Van Koophandel Oost-Vlaanderen (Proje ortağı) – Belçika
Entrepreneurial Network of Growth Initiatives for New Entrepreneurs - ENGI4NE-2

Entrepreneurial Network of Growth Initiatives for New Entrepreneurs – ENGI4NE-2

Proje amacı: ENGI4NE-2, Yeni Girişimciler için Girişimcilik Ağının Geliştirilmesi 2, hem yeni girişimcilere (YG’lere) bir iş fikri ile işlerini başlatmak veya büyütmek için destek vermeyi hem de yerel girişimcileri dahil ederek YG sayesinde şirketlerinde yeni fırsatları keşfetmek ve farklı iş gerçeklerini tanımalarını sağlamayı amaçlamaktadır.  Bu projenin genel amacı, girişimcilik deneyimi olmayan ama yeni fikirlere sahip girişimcilerle, tecrübeli girişimcileri bir araya getirmektir. Proje, aynı zamanda uluslararası iş ağlarının kurulmasını teşvik etmektedir. Yeni ve tecrübeli girişimciler arasında en az 75 yeni girişimci ve 51 mevcut girişimci olmak üzere en az 126 değişim yapılacaktır.

Konsorsiyumun coğrafi olarak heterojen olması ve Arnavutluk ve Türkiye gibi AB üyesi olmayan ülkelerin bulunması, YG’ler için hedeflerin iyi bir şekilde ele alınmasını sağlayacaktır.  Girişimcilerin katılımı, özel etkinlikler, medya, bilgi günleri, diğer kurumlar tarafından düzenlenen ilgili etkinliklerde yapılan tanıtımlar, girişimcilerle birebir toplantılar, başarı öykülerinin yayınlanması gibi sürekli tanıtım faaliyetleri aracılığıyla ile sağlanacaktır.

Ayrıca, EYE Masalarının ortak tesislerinde hızlı iletişim için telefonla, e-postayla, Skype üzerinden programla ilgili soruları yanıtlamaya hazır bir ekibin olması ve yerel paydaşlar arasında güven oluşturularak ilgili taraflar için referans noktası olmasını sağlayacaktır.

Proje başlangıç tarihi: 01/02/2018

Proje bitiş tarihi: 31/01/2020

Proje Ortakları:

 • Associazione Industriali Della Provincia Di Ancona (Koordinatör) – İtalya
 • İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (Proje ortağı) – Türkiye
 • Asociacion De Empresarios Textiles De La Region Valenciana (Proje ortağı) – İspanya
 • Asociatia Reginnova Ne (Proje ortağı) – Romanya
 • Fondacionit Agjencia Rajonale E Zhvillimit Sme (Proje ortağı) – Arnavutluk
 • Lietuvos Darbdaviu Konfederacia (Proje ortağı) – Litvanya

Oü Turundusproff (Proje ortağı) – Estonya

International Project Erasmus for Young Entrepreneurs 2 - IPEYE2

International Project Erasmus for Young Entrepreneurs 2 – IPEYE2

Proje amacı: Aracı Kuruluşlar Yeni Girişimciler ile Ev Sahibi Girişimciler arasında ortak çalışma yapılmasına yönelik eşleştirme gerçekleştirilmiştir. Hem Yeni Girişimcilerin hem de Ev sahibi Girişimcilerin çeşitli şekillerde faydalanmaları amaçlanmıştır. Bunlar; gözlemleyerek ve öğrenerek yeni yollar bulmak; yeni bir ülkede düşünce ve yaklaşımları tecrübe etmek; AB iş ortamı hakkında bilgi edinmek ve ihracat pazarlarının olasılığını öğrenmektir.

Proje başlangıç tarihi: 01/02/2016

Proje bitiş tarihi: 31/01/2018

Proje Ortakları:

 • Limerick Institute Of Technology (Koordinatör) – İrlanda
 • ODTU Teknokent Yönetim A.Ş. (Proje ortağı) – Türkiye
 • Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santiago d (Proje ortağı) – İspanya
 • Dare Futuro Societa Cooperativa (Proje ortağı) – İtalya
 • Hospodarska Komora Hlavniho Mesta Prahy (Proje ortağı) – Çek Cumhuriyeti
 • Limerick Chamber Of Commerce (Proje ortağı) – İrlanda
 • Olympic Training & Consulting Ltd (Proje ortağı) – Yunanistan
 • Patou International (Proje ortağı) – Fransa
EYE on Europe III

EYE on Europe III

Proje amacı: Uluslararası kabul görmüş altı girişimcilik merkezi tarafından gerçekleştirilen bir projedir. Ortakların tümü, kendi ülkelerindeki ve Avrupa’daki üniversite-sanayi girişimcilik eko-sistemlerinde başrol oynamaktadır. Bu kuruluşlar “medtech”, temiz teknoloji, yaşam bilimleri gibi yüksek teknoloji ve araştırma ağırlıklı iş sektörlerine odaklanan yenilikçi iş yaratma faaliyetlerini desteklemektedir. İlgili COSME Çağrısında (COS-EYE-2015-4-01) belirtildiği gibi, proje ile aracı kuruluşlar yerel ve ulusal düzeyde teşvik edilerek ve girişimcilere iş imkânı sunarak yeni girişimcilerin hareketliliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Ortaklar bu faaliyetleri Orta Avrupa’yı (Almanya ve Polonya), Kuzey Avrupa’yı (Hollanda), Güney Avrupa’yı (İtalya), Doğu Avrupa’yı (Litvanya) ve Türkiye’yi kapsayan geniş bir coğrafi alanda gerçekleştirilmiştir. EYE on Europe III, mevcut olan EYE on Europe I ve II’nin devamı niteliğindedir.

Proje başlangıç tarihi: 01/02/2016

Proje bitiş tarihi: 31/01/2018

Proje Ortakları:

 • Unternehmertum Gmbh (Koordinatör) – Almanya
 • Özyeğin Üniversitesi (Proje ortağı) – Türkiye
 • Fondazione Politecnico di Milano (Proje ortağı) – İtalya
 • Fundacja Uniwersytetu Im Adama Mickıewicza W Poznaniu (Proje ortağı) – Polonya
 • Technische Universiteit Eindhoven (Proje ortağı) – Hollanda
 • Vsi Startup Division (Proje ortağı) – Litvanya
EYE on Europe II

EYE on Europe II

Proje amacı:  İlgili COSME Çağrısında (COS-WP2014-4-05) belirtildiği gibi, proje ile aracı kuruluşlar yerel ve ulusal düzeyde teşvik edilerek ve girişimcilere iş imkânı sunarak yeni girişimcilerin hareketliliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Ortaklar bu faaliyetleri Orta Avrupa’yı (Almanya ve Polonya), Kuzey Avrupa’yı (Hollanda), Güney Avrupa’yı (İtalya) ve Türkiye’yi kapsayan geniş bir coğrafi alanda gerçekleştirmiştir.

Proje başlangıç tarihi: 01/02/2015

Proje bitiş tarihi: 31/01/2017

Proje Ortakları:

 • Unternehmertum Gmbh (Koordinatör) – Almanya
 • Özyeğin Üniversitesi (Proje ortağı) – Türkiye
 • Fondazione Politecnico di Milano (Proje ortağı) – İtalya
 • Fundacja Uniwersytetu Im Adama Mickıewicza W Poznaniu (Proje ortağı) – Polonya

Technische Universiteit Eindhoven (Proje ortağı) – Hollanda

Menü