Türkiye ve COSME

COSME Programı, çoğu Birlik programından farklı olarak hedef kitleye doğrudan hibe aktarımında bulunmamaktadır. Nihai ve temel amacı, hedef kitle olan girişimcilere ve KOBİ’lere ulaşmaktır. Operasyonel seviyede bunu hedef kitleye hizmet sağlayan yeni yapılar oluşturarak ve mevcut yapıları yeni ve gelişkin araçlarla zenginleştirerek yapmaktadır.

COSME Programı, kurguladığı araçlar vasıtasıyla katılımcı ülkelerdeki yapıların kurumsal yeteneklerinin gelişmesine ve KOBİ’lere hizmet sağlayan mevcut yapıların birlikte çalışmasını teşvik ederek, hizmet etkinliğinin artmasına yardımcı olmaktadır.

COSME Programı kapsamında, ülkelerin aldığı toplam hibe miktarına göre Türkiye 8. sırada yer almaktadır. Türkiye, koordine edilen proje sayısına göre ise 5. sıradadır.

Türkiye, COSME’den en fazla hibe alan 8. Ülke
Grafiği büyütmek için görsel'e tıklayınız
Türkiye, COSME’de alınan proje sayısına göre 5. Ülke
Grafiği büyütmek için görsel'e tıklayınız

TÜRKİYE‘DE COSME PROJELERİ

COSME Programı kapsamında sunulan araçlar ve dahil olunan platformlar ile KOBİ’lere hizmet sunan ve temsil eden kurum ve kuruluşların kapasitelerinin gelişmesine, uluslararası iş birlikleri kurmalarına ve hedef kitlelerine daha nitelikli, yüksek katma değerli hizmet sunmalarına katkı sağlanmaktadır.

Türkiye’de söz konusu araçlar ve platformlar ile sağlanan yararların yanı sıra COSME kapsamında çağrı bazlı projeler de desteklenmektedir.

COSME Programı kapsamında, Türkiye’de uygulanan projelerle ilgili bilgiler bileşen bazında şu şekildedir:

COSME sunduğu finansal araçlar vasıtasıyla sektör ayrımı yapmaksızın, ulusal kredi ortamında KOBİ’ler için ilave bir kredi hacmi oluşturmaktadır. Bu kredilerden, normal şartlarda yararlanma ihtimali düşük olan KOBİ’ler yararlanmakta ve KOBİ’lerin finansmana erişim imkânının artırılması, çarpan etkisiyle ülke ekonomilerine olumlu yansımaktadır.

Finansal Araçlar bileşeni çerçevesinde, ülkemizden QNB Finansbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) projeleri desteklenmeye hak kazanmıştır.

QNB Finansbank

QNB Finansbank ile Avrupa Yatırım Fonu (AYF) arasında bir anlaşma imzalanmıştır. AYF’den yaklaşık 7,3 milyon Avro’luk bir taahhüt miktarı sağlanmıştır. Söz konusu anlaşmaya göre, bu garanti tutarı ile toplam 228 milyon Avro’luk bir kredi hacmi oluşturularak toplam 37.000 işletmenin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Kredi Garanti Fonu (KGF)

 KGF ile AYF arasında imzalanan 19,6 milyon Avro’luk kontr-garanti anlaşması çerçevesinde sağlanacak kefalet desteği ile her bir KOBİ, 12 ayı ödemesiz dönem olmak üzere toplam 60 ay vade ile 1 milyon Liraya kadar kredi kullanabilecektir. Bu proje kapsamında KOBİ’lere yaklaşık 3 milyar Lira tutarında kredi kullandırılması beklenmektedir.

Menü