SIKÇA SORULAN SORULAR

COSME çağrıları, EASME web sitesinde (“Calls for Proposals” başlığı altında) yayımlanır. https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cosme-funding-opportunities linkinden çağrı metinlerine erişim sağlanabilmektedir.

COSME Programının hedef kitlesi olan KOBİ’ler ve KOBİ’ler ile ilgili çalışmalar yürüten aracı kuruluşlar başvurabilmektedir. Her çağrı bünyesinde özel olarak başvuru yapabilecek kuruluşlar (üniversiteler, sivil toplum örgütleri, kamu kurum/kuruluşları, kar amacı güden/gütmeyen kuruluşlar vb.) belirtilmektedir.

  • ECAS sistemine kaydolmak: Avrupa Komisyonu Kimlik Tanımlama Sistemi (The European Commission Authentication System)

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi?loginRequestId=ECAS_LR-7363340-ulxbXVh3PrDE73bbSPucU7FQ8OG3p4iJgmYk9KKczXVzKldzzc9mj64EzwxBL59ZzqQYCAqBBUwnKXyihF3dQDjG-rS0vSrmBGYCppYBc2ylekO-PpSFW4tyzg56shDyHk8CTzkzr7nOOjzzeS7dqLRc87fvW

  • PIC (Participant Identification Code-Kullanıcı Tanımlama Kodu) almak: AB Programlarından yararlanmak isteyen tüm kurum/kuruluşlar Avrupa Komisyonu Katılımcı Portalının Tek Kayıt Sistemine (Unique Registiration Facility: URF) kayıt yaptırmak ve 9 haneli PIC kodu almak zorundadırlar.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register

Ortak aramak için Avrupa Komisyonunun bir platformu olan CORDIS ‘ten faydalanabilirsiniz.
Sisteme kendi kurum/kuruluşunuzu kaydetmeniz ve bir profil oluşturmanız durumunda, hangi çağrı için hangi ülkeden hangi kurum/kuruluşların ortak aradığı bilgisine erişebilir, siz de aynı şekilde duyuruya çıkabilirsiniz. Aynı şekilde Avrupa Komisyonunun SEDIA platformundan da faydalanabilirsiniz.

KOSGEB, COSME Programının ulusal koordinatörüdür. Bu kapsamda ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen, Başkanlığımız tarafından Program konusunda farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte çağrıların duyurusu ve izlemesi yapılmaktadır.

Proje başvuruları doğrudan Avrupa Komisyonuna yapılmaktadır. Avrupa Komisyonu’nun  SEDIA platformu üzerinden

(https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home) başvuru yapılmak istenen ilgili çağrı bünyesinde “Start Submission” kısmı tıklanarak başvuru için gerekli dokümanlar sisteme yüklenmektedir.

Avrupa İşletmeler Ağında yer alan konsorsiyum ve ortaklarına https://cosme.kosgeb.gov.tr/avrupa-isletmeler-agi-een/ linkinden erişim sağlanmaktadır.

Avrupa Birliği Küme İşbirlikleri Platformu’na  https://www.clustercollaboration.eu/  adresinden erişim sağlanmaktadır.

ERASMUS for Young Enterprises (Genç Girişimciler için ERASMUS) Programı ile ilgili detaylı bilgiye https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ web sitesinden, Ülkemizdeki yerel iletişim noktalarına ise https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5&pid=018&ctr=TR&country=Turkey adresinden erişim sağlanmaktadır.