KOSGEB’in Rolü

COSME Programına ülkemizin katılımı konusunda Türkiye ile AB arasındaki Anlaşma, 16 Ekim 2014 tarihinde Brüksel’de imzalanmış ve 18 Aralık 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

KOSGEB, COSME Programının Türkiye için ulusal koordinasyonundan sorumlu kuruluş olup, Programın ülkemiz içinde koordinasyonu KOSGEB tarafından yürütülmektedir.

Programa ilişkin Anlaşmanın imzalanması ile birlikte başlayan, kapasite oluşturma, doğrudan ve dolaylı etkilerinin maksimize edilmesi ve kapsam dahilindeki fonlardan en üst düzeyde yararlanılması yönünde sürdürülen çalışmalar devam etmektedir.

Çağrılara yönelik etkin tanıtım yapılmakta, başvuru ve uygulama aşamasında kurum/kuruluşlara teknik destek sağlanmakta, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılmakta, ortak bulma çalışmaları yürütülmektedir.

Düzenlenen bilgilendirme toplantılarında/tematik eğitimlerde, COSME ve bileşenleri bazında hedef kitleye ayrıntılı bilgi aktarılmaktadır. Ülkemizde COSME programından yararlanan kurum kuruluşlar da deneyimlerini paylaşmak üzere etkinliklere davet edilmektedir. Toplantılarda COSME ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme materyalleri dağıtılmaktadır.

COSME Programından ülkemizin yararlanma durumu düzenli olarak analiz edilerek, elde edilen bulgular KOSGEB aracılığı ile Avrupa Komisyonu’na bildirilerek temaslar yürütülmektedir. Bu çerçevede yapılan analizler Avrupa Birliği Başkanlığı aracılığıyla Avrupa Komisyonu ile paylaşılmakta ve gerek görülen konularda Komisyon ve Avrupa KOBİ Ajansı (EASME) ile görüşme ve müzakereler yapılmaktadır. Türkiye’nin COSME Programından etkin bir şekilde yararlanmasına yönelik Avrupa Komisyonu ve EASME’nin ilgili birimleri ile işbirliği içerisinde çalışılmaktadır.

KOSGEB, COSME Ulusal Koordinasyon kapasitesini güçlendirmek adına, yine Avrupa Birliği tarafından fonlanan projeler yürütmüştür. Üstlenilen görevi daha etkin ve dinamik yapabilme imkanı elde edilen projelerle ilgili bilgilere aşağıdaki linklerden erişilebilirsiniz;

COSME Programı’na Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst Seviyeye Çıkarabilmek için Koordinasyon Kapasitesinin Artırılması Projesi

COSME Programı’na Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst Seviyeye Çıkarabilmek için Koordinasyon Kapasitesinin Artırılması Projesi

Proje Hakkında Genel Bilgiler
Proje Resmi Adı : “COSME Programı’na Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst Seviyeye Çıkarabilmek için Koordinasyon Kapasitesinin Artırılması Projesi”

“Increasing Coordination Efficiency of the COSME Programme to Maximise Participation and Achievements”

Proje Uygulama Süresi : 10 ay
Proje Fon Kaynağı : Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanı ile gerçekleşmiştir.

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Kurumsal Kapasite Geliştirme Bileşeni

Proje Nihai Faydalanıcısı : KOSGEB
Proje Sözleşme Makamı : Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)
Proje Uygulama Tarihleri : 21 Haziran 2017 – 30 Nisan 2018

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA) Kurumsal Kapasite Geliştirme Bileşeni kapsamında, KOSGEB tarafından tasarlanan ve geliştirilen “COSME Programına Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst Seviyeye Çıkarabilmek için Koordinasyon Kapasitesinin Artırılması” projesi, 21 Haziran 2017-30 Nisan 2018 tarihleri arasında KOSGEB tarafından başarılı bir şekilde yürütülmüştür.

AB mali desteği ile gerçekleştirilen söz konusu projenin temel amaçları şunlardır;

 • KOSGEB’in COSME Programı ile ilgili yönetim ve koordinasyon kapasitesinin artırılmasının sağlanması,
 • Hedef kitleye yönelik etkinlikler ve tematik eğitimler sayesinde COSME Programı çağrılarına başvuruların ve başvuru kalitelerinin artırılması,
 • AB ülkeleri ile bilgi ve deneyim paylaşımı yapılması.Proje Faaliyet ve Çıktıları

Toplam 10 ay süren söz konusu proje kapsamında gerçekleştirilen ana faaliyetler ve bu faaliyetlerin temel çıktıları şu şekilde özetlenebilir;

 • Proje Açılış ve Kapanış Konferansları’nın Düzenlenmesi:
 • Tematik Eğitimler Düzenlenmesi:

Anılan proje kapsamında, hedef gruplara ve potansiyel faydalanıcılara yönelik olarak 3’ü Ankara, 2’si İstanbul, 1’i Gaziantep ve 1’i Trabzon’da olmak üzere toplam 7 adet tematik eğitim düzenlenmiştir.

Eğitimlerde COSME yararlanıcıları, çağrılara nasıl başvuru yaptıkları, hangi aşamalardan geçtikleri, ne tür zorluklarla karşılaştıkları ve proje ortakları ile birlikte çalışma kültürlerini nasıl geliştirdikleri hakkında bilgi aktarımında bulunmuştur.

 • Yurtiçi Bilgilendirme ve Tanıtım Ziyaretleri:

COSME Programı finansal araçlarının tanıtımı ve bu araçlarla ilgili detay bilgilerin finans kurumlarına birebir aktarılması amacıyla 25-29 Mart 2018 tarihleri arasında ağırlıklı olarak İstanbul’da bulunan finansal aracı kuruluşlara özel bilgilendirme ve tanıtım ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Bu ziyaret esnasında 11 ayrı finans kurumu ile birebir görüşmeler gerçekleştirilerek COSME Programı geneli ve Program’ın finansal araçları hakkında detaylı bilgiler aktarılmıştır.

 • Yurtdışı Çalışma Ziyaretleri:

Proje kapsamında, Avrupa Komisyonu’nun verilerine göre COSME Programı’ndan faydalanma oranı yüksek olan ülkelere çalışma ziyaretleri düzenlenerek, yerinde inceleme ve bilgi alış-verişi ile COSME Programı uygulanmasının daha güçlü hale getirilmesi öngörülmüştür.

Bu kapsamda, İtalya ve İspanya olmak üzere COSME Programı katılımcısı iki AB Üyesi ülkeye çalışma ve inceleme ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

 • COSME Programı Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Çalıştayı (Brüksel):

COSME Programı katılımcı ülke tecrübelerini daha iyi görebilmek, anlayabilmek ve diğer ülkelerin çeşitli koordinasyon senaryoları karşısında tutumlarını inceleyebilmek üzere, “COSME Programı Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Çalıştayı”, 16 Kasım 2017 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin ev sahipliğinde ve Avrupa Komisyonu eş moderasyonunda düzenlenen çalıştay, COSME Programına taraf olan 16 ülkenin, Avrupa Komisyonu ve Avrupa KOBİ Ajansı temsilcilerinin yoğun katılımı ile gerçekleşmiştir.

Projenin nihai faydalanıcısı olarak KOSGEB, anılan proje vasıtasıyla kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesinin yanı sıra, COSME Programı’ndan faydalanma düzeyi kapsamında çeşitli kazanımlar elde etmiştir. Bu kazanımlar şu şekilde özetlenebilir;

 • Hedef kitlenin ve yararlanıcıların COSME Programı’na yönelik bilgi ve farkındalık düzeyinde artış olmuştur.
 • Finansal çağrılara başvuru sayısı yapan ve fon alan kurum/kuruluş sayısında artış gerçekleşmiştir.
 • COSME ülkelerinin Programla ilgili deneyimleri, kazanımları, sorunları ve çözüm önerilerini ortak bir platformda ele alarak gelecekteki işbirliği imkanlarını artırma olanağı yakalanmıştır.
 • COSME Programı’ndan faydalanma oranı yüksek olan diğer ülkelerle bilgi alış-verişinde bulunularak Program kapsamındaki işbirliğimiz geliştirilmiştir.
 • Süreç sonrasında Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF), Avrupa Yatırım Fonu ile LGF anlaşması imzalamıştır