[us_page_title tag=”h3″ inline=”1″ font=”h1″ font_weight=”600″]

“COSME Programı’nın Koordinasyonunun Güçlendirilmesi, Tanıtımı ve Yararlanıcıların Kapasitesinin Artırılması Teknik Destek Projesi” (COSME Türkiye),

(Technical Assistance for Enhancing Coordination and Promotion of the COSME Programme and Capacity Building for SME Support Infrastructure – COSME Turkey)

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Rekabetçi Sektörler Programı’nın, 3.2. alt başlıklı faaliyeti olan “AB Mevzuatına Uyum ve Sektörel Yaklaşımla ilgili Kapasitenin Geliştirilmesi” bileşeni kapsamında, KOSGEB tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

2018 yılında yetkili kurum olan T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kabul edilen projenin ihale süreci 2019 yılının başlarında tamamlanmış ve proje 16 Mayıs 2019 tarihi itibariyle başlamıştır.

COSME Türkiye Teknik Destek Projesi Amacı

COSME Türkiye Teknik Destek Projesi’nin nihai amacı; “küçük işletmelerin ihtiyaçlarına cevap veren bir iş ortamında Türk KOBİ’lerinin rekabet gücünü geliştirmek ve KOBİ’lerin Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına sağladığı katkıyı arttırmaktır”.

Bu çerçevede projenin uygulanması ile;

 • potansiyel yararlanıcıların ve dolayısı ile KOBİ’lerin COSME Programı’na katılım seviyelerinin arttırılarak Program’ın sunduğu fırsatlardan daha çok faydalanmalarının sağlanması
 • koordinasyon faaliyetlerinin çeşitlendirerek ilgili kurum ve kuruluşlara sunulan teknik destek mekanizma ve faaliyetlerinin güçlendirilmesi,
 • COSME Programı koordinasyonunun geliştirilmesi,

hedeflenmektedir.

COSME Türkiye Teknik Destek Projesi Ana Faaliyetleri

COSME Türkiye Teknik Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilecek ana faaliyetler şunlardır;

 • KOSGEB’in COSME Programı Koordinasyon Kapasitesinin Güçlendirilmesi Faaliyetleri,
 • Potansiyel ve Halihazırdaki COSME Programı Faydalanıcılarının Desteklenerek Kapasitelerinin Geliştirilmesi Faaliyetleri,
 • Potansiyel ve halihazırdaki yararlanıcılara yönelik genel ve hedef grup eğitimleri verilmesi
 • Proje geliştirme ve yazma çalıştayları düzenlenmesi
 • Proje geliştirme ve yazma koçluk hizmetleri verilmesi
 • Hedef kitlenin iş birliği olanaklarını geliştirmek üzere networking faaliyetlerinin düzenlenmesi
 • COSME Programı’nın Görünürlüğünün ve Bilinirliğinin Arttırılması Faaliyetleri,
COSME Türkiye Teknik Destek Projesi ile Potansiyel Yararlanıcılara Sunulacak Hizmetler
Eğitim Hizmetleri;

Potansiyel ve halihazırdaki yararlanıcılara yönelik eğitimler:

 • Genel ve Odak Grup Eğitimleri;

Potansiyel ve halihazırdaki yararlanıcılara yönelik, açılmış COSME Program çağrıları veya olası çağrı konuları ile ilgili eğitimler.

 • Avrupa İşletmeler Ağı Eğitimleri;

Avrupa İşletmeler Ağı’nın (AİA) yaygınlaştırılması ve hizmetlerinin tanıtılarak koordinasyonunun güçlendirilmesi ilgili eğitimler.

 • Finansmana Erişim Bileşeni (LGF – EFG) Odaklı Eğitimler;

Özellikle potansiyel finansal aracı kuruluşlara yönelik olarak, COSME Programı finansmana erişim bileşeni kapsamında var olan LGF ve EFG konu başlıkları ile ilgili eğitimler.

Çalıştaylar;

Potansiyel ve halihazırdaki yararlanıcılarla gerçekleştirilecek çalıştaylar:

 • Proje Geliştirme – Yazma Çalıştayları;

COSME Programı kapsamında açılan çağrılara veya potansiyel konu başlıklarına yönelik proje fikri olan veya proje yazma sürecinde belirli aşamaya gelmiş olan ilgili kurum ve kuruluşlara yönelik yetkin uzmanların katılımı ve gözetiminde proje geliştirme ve etkin proje yazma çalıştayları.

 • Belirli COSME Programı Konularına Yönelik Çalıştaylar;

Potansiyel ve halihazırdaki yararlanıcılara yönelik, açılmış COSME Program çağrıları veya olası çağrı konuları ile ilgili proje fikri geliştirme ve proje yazma çalıştayları.

Koçluk Hizmetleri;

Potansiyel ve halihazırdaki yararlanıcılara yönelik birebir koçluk hizmetleri:

 • Proje Geliştirme – Yazma Koçluk Hizmeti (Açık Çağrılara Yönelik);

COSME Programı kapsamında açılan çağrılara yönelik proje fikri veya proje yazma sürecinde belirli aşamaya gelmiş olan ilgili kurum ve kuruluşlara yönelik birebir koçluk hizmetleri verilmesi.

 • Finansmana Erişim Bileşeni Kapsamında Koçluk Hizmeti (LGF-EFG);

Özellikle potansiyel finansal aracı kuruluşlara yönelik olarak, COSME Programı finansmana erişim bileşeni kapsamında var olan LGF ve EFG konu başlıkları ile ilgili geliştirilecek olan projelerde birebir koçluk hizmetleri verilmesi.

Aktif Asistanlık ve Ön Koçluk Hizmetleri;

COSME Programı’ndan yararlanma potansiyeli olan ve halihazırdaki yararlanıcı kurum ve kuruluşlara yönelik asistanlık ve ön-koçluk hizmetleri:

 • COSME Programı Bilgilendirme ve Tanıtım Asistanlık Hizmetleri;

COSME Programı kapsamı ve işleyişi ile genel özellikleri hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara Program’ın içeriğinin tanıtılması ve detaylarının aktarılması; bununla birlikte herhangi bir konu başlığında açılan çağrılar ve detaylarının yine ilgili kurum ve kuruluşlara aktif tanıtımının yapılarak birebir bilgi aktarılması.

 • COSME Programı Kapsamında Açılan veya Potansiyel Çağrılara Yönelik Proje Fikri Geliştirme Asistanlık Hizmeti;

COSME Programı kapsamında açılan çağrılar ile potansiyel çağrı konu başlıklarına yönelik olarak, ilgili kurum ve kuruluşların proje fikri geliştirerek proje yazmaya daha hazır hale gelmelerini sağlayacak; bununla birlikte proje başvuruları ile ilgili genel ön hazırlıkların eksiksiz yapılmasına destek olacak aktif birebir asistanlık ve ön koçluk hizmetinin verilmesi.

 • COSME Programı Kapsamında Açılan veya Potansiyel Çağrılara Yönelik Proje Yazma ve Başvuru Asistanlık Hizmeti;

 COSME Programı kapsamında açılan çağrılar ile potansiyel çağrı konu başlıklarına yönelik olarak, belirli bir proje fikri geliştirmiş ancak yazım veya başvuru safhasında zorluk yaşayan ilgili kurum ve kuruluşların bu eksiğini kapatarak etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak aktif birebir asistanlık ve ön koçluk hizmetinin verilmesi.

36 aylık uygulama süresi bulunan COSME Türkiye Teknik Destek Projesi, zaman içerisinde ortaya çıkabilecek gereklilikler ve yeni ihtiyaçlara yönelik hizmet geliştirilerek sunulması açısından dinamik ve aktif bir yapıda yürütülmektedir.