COSME “Yaratıcılık Odaklı İnovasyon İçin Avrupa İnkubatör Ağları” Çağrısı

Yayın için; Başlangıç Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma – Bitiş Tarihi: 17 Ekim 2017 Salı

 

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises-COSME) bileşenlerinden biri olan “Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi” kapsamında “European Incubation Network(s) for Creativity-Driven Innovation – Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avupa İnkubatör Ağları” proje teklif çağrısı yayınlanmıştır.

 

Çağrıya ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.