Sosyal Ekonomi Misyonu Çağrısı Yayınlandı

Avrupa Komisyonu 2018 yılında European Social Economy Regions Pilot (ESER)  ile sosyal ekonomi alanında faaliyet gösteren yerel ve ulusal paydaşlar arasındaki bağı güçlendirmek, sosyal ekonominin önemine dikkat çekmek istemiştir. Sosyal Ekonomi, Avrupa Komisyonu’nun 2019-2024 yılları için benimsediği öncelikler arasına da girmiş olup Sosyal Ekonomi Misyonu sayesinde kamu sektöründe faaliyet gösteren paydaşlar ile özel sektörde faaliyet gösteren paydaşlar arasındaki etkileşimin artması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda,” Sosyal Ekonomi Misyonu” adlı çağrıya çıkılmış olup detaylar aşağıdaki bilgi notunda ve çağrının yayınlandığı web sayfası linkinde bulunmaktadır.

Teklifler aşağıdaki sıralanan başlıklardan veya konsorsiyumun Sosyal Ekonomi Misyonu ile ilgili bulduğu bir alandan seçilebilir:

  1. Kendi İçinde Döngüyü Sağlayabilen Yerel ve/veya Bölgesel Ekosistemler Kurulması2. Sosyal Sorumluluğa Sahip Kamu Alımları3. Sosyal ve Ekolojik İnovasyon Kümelerinin Oluşturulması4. Sosyal Ekonomide İş Geliştirmenin Desteklenmesi5. Yeşil Girişimciliğin ve Dijital Girişimciliğin Desteklenmesi6. İşsizlikle Mücadelede Yerel Veya Bölgesel Önlemlerin Alınması7. Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma8. Eğitim ve Sosyal Ekonomi Ekosisteminin Geliştirilmesi Misyonu9. Kamu Politikaları ve Sosyal Ekonomi Misyonu10. Sosyal Ekonomi, Göçmenler ve Mültecilerin Entegrasyonu

Teklifler elektronik olarak 09 Haziran 2020 saat: 17.00’ye (Brüksel saati) kadar sunulabilir.

Bağlantı Linki