COSME – TPP – Sosyal Ekonomi Ekosisteminde Ulusötesi İşbirlikler Yoluyla Sosyal Ekonomi KOBİ’leri ve Girişimcileri Yeşil Dönüşüm Çağrısı