KOBİLERİN AB DIŞINDAKİ ÜLKELERDE KAMU İHALELERİNE KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ ÇAĞRISI YAYINLANDI

Avrupa Birliği’nin birlik dışındaki pek çok ülke ile serbest ticaret anlaşmaları (Free Trade Agreement, FTA) ve Dünya Ticaret Örgütü Hükümet Alımları Anlaşması (Government Procurement Agreement, GPA) gibi çeşitli ticari anlaşmaları bulunmaktır ve bu anlaşmalardan bazıları kamu alımlarını da kapsamaktadır. Kamu alımları KOBİ’lerin küresel rekabet edebilirliğini arttırmakta ve büyümelerine destek olmaktadır. AB, bugüne kadar şirketlerin birlik dışındaki fırsatlardan da en iyi şekilde yararlanması için pek çok yatırımda bulunmuştur. COSME Programı’nın ikinci bileşeni olan “Pazarlara Erişim” bileşeninin altında yer alan bu teklif çağrısı ile KOBİ’ler yeni pazarlara ulaşabilecektir.

Teklifler elektronik olarak 15 Eylül 2020 saat: 17.00’ye (Brüksel saati) kadar sunulabilir. Çağrı ile ilgili detaylara bilgi notundan ve aşağıda verilen bağlantıdan ulaşabilirsiniz.